Trip with YWAM (April 2010)

Trip with YWAM

2-6 April 2010

Mr. Paw Pan from YWAM Bangkok contacted us quite suddenly two days before our trip. He told us that if you have any hard work and need help, he has a youth team for that kind of work. At that time we were tearing down our decaying building at Omkoi and were beginning the construction of Maw Kler Kee Hostel. I decided to accept the wonderful offer of YWAM Bangkok. คุณพ่อแผน และคริส จากYWAM กรุงเทพฯ ติดต่อเราค่อนข้างกะทันหันประมาณสองวัน ก่อนการเดินทางทริปนี้ ว่าหากมีงานที่ต้องการแรงงาน มีหนุ่มสาวคณะหนึ่งที่สามารถทำงานหนักไหว พร้อมที่รจะช่วย ช่างเป็นความพอดีที่เรากำลังรื้อหอพักที่อมก๋อย และกำลังสร้างหอพัก ที่มอเคล่อคีอยู่พอดี ผมตัดสินใจตอบตกลงกับ YWAM กรุงเทพฯ

7:00 AM on April 2, 2010-Got the team from Ar-Cade bus station then headed to Omkoi and Maw Kler Kee.

เช้าวันที่ 2 เมษายน 2010 ผมไปรับคณะนี้ที่ขนส่งอาเขตเชียงใหม่ เวลาประมาณ 7 โมงเช้าและมุ่งหน้าสู่ อ.อมก๋อย และหมู่บ้านมอเคล่อคีตามลำดับ

One of our friends came to visit Omkoi and see our hostel. He saw that the children really needed a new building because the bamboo building had already decayed. He contacted his friend and was able to raise the funds. He told us to hire someone to draw the building plan quickly.  (His website) www.trupco.co.uk/cs/ We were excited and very happy about that. We started to tear down our only bamboo building and toilets. We hoped to construct the new building during the summer holiday in time to be used for the new semester. However, in early June 2010 he told us that although many people were interested, there was no funding for construction. We had already demolished our hostel building and paid for a new building plan and construction license, totaling 25,000 baht. Because this area is in a municipality, every construction project needs permission from the city and must been certified by an engineer. It was as if we had been released in the middle of the ocean, because Chris moved out from Omkoi to another province after he told us that he could not raise the funds. He has not contacted us since. We know that this is not the will of God. We will pray and wait for the time of God.

เพื่อนคนหนึ่งของเรา ซึ่งบังเอิญมาเที่ยวที่ อ.อมก๋อย เห็นว่าหอพักนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องมีอาคารใหม่จริงๆ เพราะผุมากแล้วอย่างที่เราเคยกล่าวก่อนหน้านี้ คริส จึงเริ่มติดต่อเพื่อนๆของเขา และบอกกับเราว่าเขาสามารถหาทุนได้ ให้เรารีบดำ เนินการได้เลย (เว็บไซด์ของเขา) www.trupco.co.uk/cs/ พวกเราตื่นเต้นและดีใจ เราเริ่มเขียนแบบหอพัก และของอนุญาตการก่อสร้าง รื้อถอนหอพักและห้องน้ำ เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับอาคารใหม่สำหรับเด็กนักเรียน ในระหว่างปิดภาคเรียนนี้ เพื่อเด็กๆจะได้มีอาคารที่แข็งแรงอยู่กัน ในเทอมหน้า แต่ในที่สุดประมาณต้นเดือนมิถุนายน เขาบอกเราว่า มีแต่คนสนใจแต่ไม่ใครให้ทุนเพื่อการก่อสร้าง ขณะนี้คริสไม่ได้อยู่ใน อ.อมก๋อยแล้ว เราเสียค่าออกแบบอาคารและใบอนุญาตในการก่อสร้าง 25,000 บาท เพราะที่นี่อยู่ในเขตเทศบาล การก่อสร้างตึกต้องขออนุญาตและวิศวกรต้องรับรองการก่อสร้าง เราจึงต้องกล่าวว่า นี่ยังไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า เราจะอธิฐานและฟังรอฟังน้ำพระทัยและเวลาของพระเจ้าต่อไป

Today (June 20, 2010) we decided to replace nine posts of the hostel building to reinforce the concrete pillars. When the wind blew in the early rainy season, we could see our building wobble in the wind. While our hostel building is under construction, we are renting another house for our boys.

วันนี้ 20 มิถนายน 2010 เราตัดสินใจที่จะซ่อมแซมเสาอาคารเก่าของเรา 9 เสา ด้วยปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก เพราะเราไม่ไว้ใจเสาไม้ที่มีอยู่เท่าไหร่ ยังดีที่เราตัดสินใจเก็บหลังนี้ไว้ เพราะหาเรารื้อหลังคานี้แล้ว จะกลายเป็นเศษเหล็กทันที ขณะนี้เราเช่าบ้านสำรองไว้หนึ่งหลังในขณะที่เราซ่อมแซมอาคารนี้อยู่

April 2, 2010

We asked parents of the children to come in groups of five to ten people and help demolish our hostel building. We paid travel expenses and meals for them because they came from remote areas.

เราขอแรงผู้ปกครองของเด็กๆให้มาช่วยเราในการรื้ออาคารนี้ ครั้งละ 5-10 คน ในช่วงปิดภาคเรียน แต่เราก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารและค่าเดินทางสำ หรับพวกเขา เพราะผู้ปกครองเหล่านี้ต้องเดินทางลงมาจากหมู่บ้านห่างไกลในป่าเขาของพวกเขา

We arrived at Omkoi Coffee Hostel at 10:30 AM. After lunch the YWAM Team helped the parents demolish the building.

เรามาถึงหอพักกาแฟ(อมก๋อย) ประมาณ 10:30 น. หลังอาหารเที่ยงเพื่อนจาก YWAM เข้ามาช่วยอีกแรงในการรื้อถอนอาคาร

It is now time to return the planks we had borrowed from the landlord. At Omkoi the cost of a wooden house is greater than that of a concrete house.

ไม้ที่เห็นนี้เป็นไม้ที่เราต้องคืนเจ้าของ ที่อำเภออมก๋อย การสร้างสิ่งปลูกสร้างด้วยไม้มีต้นทุนที่สูงกว่าอาคารคอนกรีต เพราะทางราชการไม่อนุญาตให้นำไม้จากบนดอยลงมาใช้ หากจะใช้ไม้ต้องสั่งมาจากร้านค้า

We stayed overnight at Omkoi and departed for Maw Kler Kee in the early morning. พวกเราค้างคืนที่ก๋อยหนึ่งคืน และออกเดินทางวันรุ่งขึ้น

April 3, 2010

We arrived at Maw Kler Kee at 11:30. The trip took four and a half hours.

เราออกเดินทางแต่เช้าตรู่ และมาถึงที่หมู่บ้านมอเคล่อคี ประมาณ 11:30 น. จากอมก๋อยถึงที่นี่ ใช้เวลาประมาณ 4:30 ชั่วโมง
We stopped and bought a tire for Pastor Taw Soe because his motorcycle tire was decrepit.

เราแวะซื้อยางใหม่ให้อ.ถ่อโซ 1 ชุด เพราะยางรถมอเตอร์ไซด์ของเขาหมดสภาพแล้ว

Last time we came, there was not even a pathway to Maw Kler Kee Hostel construction site. This time, however, there is already a roadway for trucks. We had to hire villagers to build this road. Without it we would have been unable to transport construction materials and the children may have been afraid to walk to their school. จากทริปที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นว่าทางเดิน เพื่อไปยังหอพักของเราทางเดินเท้าแทบจะไม่มี แต่ทริปนี้ ทางรถยนต์ที่จะเข้าไปยังหอพักมีแล้ว ถนนเส้นนี้เราจ้างชาวบ้านขุดทางให้เรา เพราะหากไม่มีถนนแล้ว การขนของสำหรับสิ่งก่อสร้างจะลำบาก และเด็กๆอาจจะกลัวหากต้องเดินไปโรงเรียน
We would like to thank Mrs. Lynn Krenn from Helping Hand Project for giving us 96,400 baht to construct the new building for children. ขอขอบคุณ คุณ Lynn Krenn จาก Helping Hand Project ที่มอบเงิน 96,400 บาท สำหรับ การก่อสร้างหอพักใหม่นี้ด้วยโครงสร้างไม้
Since we had no road to the hostel, wood and cement were left at the entrance. ไม้และปูนส่วนหนึ่งถูกกองไว้ปากทางเข้าหอพัก เพราะขณะนั้นยังไม่มถนที่จะนเข้าไปในบริเวณหอพัก

Our expenses escalated because of distance and difficulty of transportation. We had to hire trucks and villagers to move these posts and planks.

งบประมาณของเราบานปลาย เพราะเราต้องจ้างคนขนไม้ให้เรา ไกลจากหอพักใหม่ของเรามาก ส่วนหนึ่งต้องจ้างรถขนให้เราเราด้วย

If the YWAM Team had not come to help us to move wood, we would have had to spend more money. หากคณะจาก YWAM ไม่มาช่วยเราในการ เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการขนไม้เหล่านี้มากกว่านี้
Here is where we have to move the wood from. We had to carry the wood from the bottom of this valley all the way up to our hostel. It takes 30 minutes when walking. It is a grueling task. ก้นหุบเขานี้ เป็นจุดแรกที่เราจะต้องขนไม้ไปยังหอพักของเรา เราต้องแบกขึ้นเขาตลอดทาง ประมาณ 30 นาที เสร็จงานนี้แล้วแทบจะเรียกว่าหมดแรงข้าวต้มเลยทีเดียว

There is still more work to do at the hostel. One project is to replace the broken taps in the village that are higher than the level of our hostel. Otherwise we would not get water from the village plumbing. Some of our building budget had to be used to solve this problem. Three girls from the team volunteered to do this work.

เรามีงานอีกอย่างที่จะต้องทำ คือ เปลี่ยนก๊อกน้ำให้ชาวบ้านที่อยู่เหนือกว่าหอพักของเรา มิฉะนั้น หอพักของเราจะไม่ได้น้ำ งบประมาณการสร้างหอพักของเรา ส่วนหนึ่งเราต้องซื้อก๊อกน้ำให้ชาวบ้านด้วย ผู้หญิง 2-3 คนรับอาสาที่จะทำงานนี้

Today we can do just this. Tomorrow we still have a lot of work to do. วันแรกเราทำได้แค่นี้ พรุ่งนี้เรายังมีงานอีกเยอะที่จะต้องทำ

Some of the team still has ample energy to play with the children.

ตอนเย็นคนหนุ่มสาวเหล่านี้ ยังมีกำลังภายในสำรอง พอที่จะเล่นสนุกับกับเด็กๆในหอพักได้อีกในตอนหัวค่ำ

4 April 2010

Before beginning hard work in the morning, they played with the children and did a skit with intervention standpoint for the children to see.

ช่วงเช้าก่อนไปลุยงานหนักต่อ พวกเขาเล่นกับเด็กๆ และมีการแสดงละครที่ให้แง่คิดให้เด็กๆได้ดูกัน

We moved heavy things from the former hostel with our truck. To move the wood, we have to walk down to the valley and carry it up to our new hostel site.

เราย้ายของหนักจากหอพักเดิม มายังหอพักใหม่ ด้วยรถยนต์ ส่วนไม้นั้นต้องลงไปขนจากก้นหุบเขา

We cleaned the disordered area around the dorm.

ทำความสะอาดบริเวณหอพัก

The second point we need to carry the wood to is steeper than the first point. We have to grab trees in order to walk. จุดที่สองที่เราไปขนไม้ชันกว่าเดิม เดินแทบจะไม่ได้ แต่ดีที่มีอีกทางที่เดินง่ายกว่า เราใช้เส้นทางนั้นในการขนไม้

5 April 2010

We still have wood to be moved. We divided the team into two groups. The first group carried the wood and the second group changed the faucets in the village.

วันนี้เรายังคงมีไม้ที่ยังต้องขนอีก เราเริ่มแบ่งกำลังกันเป็นสอง ส่วน ส่วนหนึ่งขนไม้ ส่วนหนึ่งไปใส่ก๊อกน้ำน้ำชาวบ้าน และบางส่วนไปขนไม้

We saw strange lace while we sat for a moment of rest.

ขณะที่นั่งหมดสภาพระหว่างทางขณะขนไม้ เห็นว่าลูกไม้ธรรมชาติเหล่านี้สวยดี

The next step is to dig holes to place concrete pillars. Boys and girls did the best they can in the sun of April , the hottest month in Thailand

งานต่อไปของเราคือ ขุดหลุมสำหรับเสาตอหม้อ ทั้งหญิงทั้งชาย พยายามสุดแรงและความสามารถ ท่ามกลางแดดในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในประเทศไทย

After work we come back and play with the children.

เย็นนี้ยังไม่หมดแรง สามารถเล่นกับเด็กๆ ได้อีก

6 April 2010

We said farewell to the children before leaving Maw Kler Kee Hostel.

When we arrived Omkoi again, this is the current progress toward readiness for next semester.
อำลาเด็กๆที่หอพักมอเคล่อคี

เมื่อเรากลับมาถึงอมก๋อยอีกครั้ง ผู้ปกครองของเด็กเตรียมหอพักให้ลูกหลานของเขาได้ในระดับหนึง

The left bathrooms have been moved to the back because it overlapped with the building plan that we hired the architect to draw.

ห้องน้ำหลังทางซ้ายนี้ จะต้องย้ายออกจากจุดที่ตั้งเดิมไปทางด้านหลัง เพราะจะทับซ้อนกับแปลนอาคารใหม่ที่เราจ้างให้สถาปนิคเขียนให้เรา

At that time we believed that we could start constructing the new building in the near future, so we asked the YWAM Team to demolish these bathrooms.

เวลานั้นเราเชื่อว่า เราจะได้ก่อสร้างอาคารใหม่เร็วๆนี้ จึงให้เพื่อนๆจาก YWAM รื้อถอนห้องน้ำหลังนี้ออกในบ่ายวันนี้ จากนั้นเราเดินทางกลับมายังเชียงใหม่

During the journey back to Chiangmai, we better understood why smoke covered the sky over the northern part of Thailand. Some of the smoke originated from here. Some Thai villagers burn the forest to get a kind of vegetable call “Pak Wan” and chase out a kind of ant to get their eggs to sell beside this street. The rest of the smoke was from burning farmland in preparation for planting.

ทำไมฤดูร้อน ควันไฟจึงปกคลุมท้องฟ้า ของภาคเหนือทั่วไปหมด สาเหตหนึ่งก็คือชาวบ้านระหว่าง อ. อมก๋อยกับ อ.ฮอด เผาป่า เพื่อจะได้เก็บผักหวาน และไข่มดแดงมาขายให้กับผู้สํญจรข้างทาง ทุกปีในช่วงนี้เราจะเห็นเพิงลักษณะนี้ อยู่เรียงรายข้างทางเส้นนี้ คนเหล่านี้เป็นชาวพื้นราบ ไม่ใช่ชาวเขา อีกส่วนหนึ่งของควันไฟเกิดจากการเผาไร่เผานา เพื่อเตรียมการเพาะปลูกในฤดูการต่อไป

Thanks to Ms. Becca Janson for her translation

Jungle Joe