Summer Camp 2013

Summer Camp 2013

22-27 April 2013

apr 13 182
apr 13 49 a
ปีนี้ผมคิดว่าจะไม่จัดค่ายดูร้อน แต่ในที่สุดขอบคุณพระเจ่าที่ได้โอกาสอีกครั้งหนึ่ง จึงติดต่อเดฟ คาย นักดนตรี-มิชันนารี ซึ่งเราเคยคุยกันเกี่ยวกับการมาสอนเด็กๆที่หอพักเกี่ยวกับการทำวงดนตรี เพราะที่หอพักอมก๋อยมีเครื่องดนตรีที่อาจารย์เจฟฟรี่ ซอว์ จากออสเตรเลียซื้อเอาไว้ใช้เมื่อคริสต์มาสปีที่แล้วสำหรับไปเยี่ยมเยือนหมู่บ้านต่างๆบนดอย และมีเพียงพอที่จะเล่นเป็นวงได้แล้ว เว้นแต่คี บอร์ดเท่านั้นที่ยังไม่มี จึงคิดว่าหากเด็กๆที่หอพักได้เรียนรู้เล่นดนตรีเป็นวงเบื้องต้น เครื่องดนตรีเหล่านี้จะได้เป็นประโยชน์สักที โดยเฉพาะสำหรับการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในการนมัสการ

This year I thought I would not be able to hold the Summer Camp, but finally, thanks to God, we were provided with another chance. I contacted Dave Khai,(the musician-missionary) that we talked to about teaching us how to set up a music band at the Omkoi Hostel. At the Omkoi Hostel we have the musical instruments that Pastor Jeffrey Saw from Australia brought to us during his Christmas trip in the mountains with us; there are enough instruments for playing as a band – we just lack only a keyboard.  I just thought that if the Omkoi Hostel children could learn the fundamentals of how to play music as a band, then these music instruments will become quite useful, especially for playing worship songs.

แต่เมื่อผมตัดสินใจที่จะจัดค่ายฤดูร้อนในวันที่ 22 เมษายน 2013 เดฟ กลับไม่สามารถมาได้ เพราะติดธุระที่อื่น จึงมอบหมายให้ เอเลน ดิลิออน ครู-มิชันนารี และน้องสาวแอมม่า มาแทน วิชาสิ่งที่เธอทั้งสองจะสอนคือการนมัสการพระเจ้าด้วยการเต้นรำ

But when I decided to hold this Summer Camp on April 22, 2013, Dave informed me that he could not come, because he hasanother program at that time.  However, he asked Ellen (the teacher-missionary) and she and her friend Emma came instead of Dave.  The subject of their teaching will be ‘Worship Dancing.’

สำหรับทริปนี้ผมวางแผนเอาไว้ว่า ขณะที่ อ.เอเลน กับ อ. แอมมี่ สอนที่หอพักอมก๋อย ผมจะไปส่งข้าวสาร, อาหาร และสิ่งของที่จำเป็นไปที่หอพักมอเคล่อคี ก่อนที่ฤดูฝนจะมาถึง และไปดูความพร้อมของหอพักก่อนปีการศึกษาต่อไปจะมาถึง พร้อมกับไปส่งผู้ดูแลหอพักคนใหม่ ไปประจำที่หอพักมอเคล่อคี คือ ผู้ประกาศพระกิติคุณ นอโพ และ ปิสิ นักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาหมาดๆ จากพระคริสต์ธรรมคริสโทส อ.แม่สะเรียง และเป็นนักเรียนที่เราส่งเสียจนจบการศึกษา

For this trip I planed that while Ellen and Emma are teaching at Omkoi, I will go to MawKlerKee to bring rice, food and necessary things before the rainy season begins.  I checked the availability of MawKlerKee Hostel for next semester, and brought two new hostel caregivers to MawKlerKee;  they are Evangelist NawPo and Evangelist Pisi, both recent Bible school graduates from Christos Bible School in MaeSaRiang. They are both Bible school students that Metal Drum Ministries supported throughout their studies, until they graduated.

ค่ายฤดูร้อนครั้งนี้มีการเรียนการสอนอยู่ 4 วิชาด้วยกัน คือ 1). ร้องเพลงประสานเสียง โดย อ.โพชิ จากพระคริสต์ธรรม แม่หละ 2). พื้นฐานการตั้งวงดนตรี  โดย อ.แอ่ เหล่อ ซะ 3). คิดบวก โดย ลุงไมค์ 4). การนมัสการด้วยการเต้นรำ โดย อ.เอเลน และ อ.แอมม่า เด็กที่มาเข้าค่ายครั้งนี้มีจำนวน 34 คน

There are 4 subject in this Summer Camp; they are: 1) Choir, by Posi from MaeLa Bible School, 2) Fundamentals of Setting Up a Music Band, by Eh LerTha, 3) Positive Thinking, by Uncle Mike,and 4) Worship Dancing by Ellen and Emma. The total number of students attending this camp was 34 children.

22 April 2013

apr 13 01 apr 13 02 apr 13 03
apr 13 04 apr 13 05 apr 13 06

อาจารย์ โพชิ สอนเพลงประสานเสียง ตั้งแต่วันที่ 21-30 เมษายน ในช่วงเวลาที่ไม่มีการเรียนการสอนวิชาอื่น

Evangelist Posi teaches choir between 21-30 April.

apr 13 07 apr 13 08 apr 13 09
ก่อนค่ายนี้ไม่กี่วัน ผมได้บอกลุงไมค์ว่า จะจัดค่ายที่อมก๋อย หากลุงไมค์สะดวกก็ขอเชิญไปด้วยกัน ในที่สุดลุงไมค์ได้เชิญ อ.แอ่ เหล่อ ซะ อดีตนักร้อง-นักดนตรี และอดีตอาจารย์สอนดนตรีที่พระคริสต์ธรรม คริสโทส อ.แม่สะเรียง มาสอนเรื่องการทำวงดนตรีเบื้องต้น ให้กับน้องๆในค่ายฤดูร้อนครั้งนี้ด้วย

I invited Uncle Mike to come with me for this camp. Uncle Mike then invited brother Eh LerTha, the singer and musician and former musical teacher at Christos Bible School, to come along as well.

 apr 13 10 apr 13 11 apr 13 12
apr 13 13 apr 13 14 apr 13 15
apr 13 16 apr 13 17 apr 13 18
apr 13 19 apr 13 20 apr 13 21

ค่ายครั้งนี้เราล้มหมูจากโครงการอาหารของเราหนึ่งตัว

We killed a pig from Food Project for food in this Summer Camp.

apr 13 22 apr 13 23 apr 13 24
apr 13 25 apr 13 26 apr 13 27
apr 13 28 apr 13 29 apr 13 30
apr 13 31 apr 13 32 apr 13 33
apr 13 34 apr 13 35 apr 13 36
 apr 13 37 apr 13 38 apr 13 39
 apr 13 40 apr 13 41 apr 13 42

23 April 2013

ลุงไมค์สอนเรื่องคริสเตียนกับการคิดในเชิงบวก

 

Uncle Mike teaches Positive thinking for Christian.

 apr 13 43 apr 13 44  apr 13 45
apr 13 46 apr 13 47 apr 13 48

24 April 2013

apr 13 50 apr 13 51 apr 13 52
apr 13 53 apr 13 54 apr 13 55
apr 13 56 apr 13 57 apr 13 58
apr 13 59
apr 13 60

อาจารย์ โพชิ สอนน้องๆบางคนที่ต้องการเรียนภาษากะเหรี่ยง

PoSi is teaching some children who want to study Karen Language.

apr 13 61 apr 13 62 apr 13 63

อ.เอเลน กับ อ.แอมมี่ และผม ไปถึงตอนเย็นของวันที่ 24 เมษายน

Ellen, Emma and I arrived Omkoi in the evening of 24 April.

apr 13 64 apr 13 65 apr 13 66

เนื่องจากบิลค่าน้ำของหอพักเพิ่มมากขึ้นมาก เราจึงสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอีก 5 ถังใหญ่ เพื่อเป็นการประหยัดค่าน้ำและรองรับปัญหากรณีน้ำประปาไม่ไหล เพราะปีการศึกษาต่อไปนี้เราจะมีนักเรียนมาอยู่กับเราถึง 55 คน

Since our water bill increase very much, so we built more 5 water tanks beside  Omkoi Hostel’s wall to save water bill and in case there is no water from water supply, because there will be 55 children in this semester.

apr 13 67
apr 13 68

เราได้สร้างรั้วลวดหนามและประตูด้านหน้าหอพัก  เพราะหากผู้ดูและหอพักอยู่ด้านในหอพัก  จะไม่สามารถมองเห็นคนเข้า-ออกด้านหน้าหอพักนี้เลย

We set up barbed wire fence in front of the hostel for the children’s security, because the hostel parents were busy and not able to track people’s coming and  going.

apr 13 69 apr 13 70 apr 13 71
apr 13 72
apr 13 73

โครงการอาหารของเรา ประสบปัญหาขาดน้ำในช่วงหน้าร้อนนี้ เราจึงแก้ปัญหาโดยการสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟกระแสตรงโดยใช้พลังงานจากเซลแสงอาทิตย์  จากบ่อปลาขึ้นมาเก็บไว้ในแท้งน้ำที่เราสร้างขึ้นใหม่อีก 6 แท้งในฤดูร้อนนี้ เพื่อสำรองน้ำไว้ เพราะในโครงการอาหาร มีต้นไม้ที่ยังเล็กอยู่ มีหมู ไก่ และผู้ดูแลโครงการก็อาศัยอยู่ที่นั่น

Since our food project lacks water, we solved this problem by pumping the water from fish pond using a DC motor powered by solar cell panel; this enabled us to retain the water in the new water tanks we just finished building this summer, which will provide water to the small trees, pigs, chickens and our staff’s family.

apr 13 74

ราปลูกกล้วยเพิ่ม ในชั้นล่างสุดของนาขั้นบันไดของโครงการอาหาร เพราะนอกจากผลกล้วยจะเป็นผลไม้สำหรับเด็กๆแล้ว ต้นกล้วยที่ให้ผลแล้วสามารถเป็นอาหารหมูที่เราเลี้ยงไว้ได้ด้วย

We are growing more banana trees at the lowest level of rice field in our food project, because in addition to providing bananas for the children, we can feed our pigs with the banana stalks.

apr 13 75

 

apr 13 76

ปลาในบ่อเริ่มเริ่มแพร่พันธุ์แล้ว เราใส่รำในตะกร้าให้ปลามาดูดกินรำรอบๆตะกร้าได้ และป้องกันไม่ให้รำกระจายหายไป

The fish in the ponds are starting to breed. We put rice bran in the basket, so the fish can eat the rice bran around the basket, while preventing the rice bran from dispersing and being lost.

apr 13 77

 

apr 13 78 apr 13 79 apr 13 80

โครงหลังคานี้ เราสร้างไว้เมื่อปีที่แล้ว  เพื่อใช้เป็นเล้าไก่บ้านเราเกรงว่าหากโดนน้ำค้างและฝนนานกกว่านี้ จะผุเสียก่อน เราจึงจำเป็นต้องมุงหลังคาไว้  เราสามารถใช้มาอาศัยร่มเงาของหลังคานี้เป็นที่หลบแดดหลบฝนขณะที่เด็กๆมาทำงานที่สวนได้เช่นกัน

This roof frame we built last year for local chicken pen. We worry that the bamboo will be decay if it is in the dew and rain longer than this, so we need roofing it. We also can use the shade of this roof for shady shelter when children come and work in food project field.

apr 13 81 apr 13 82 apr 13 83
คุณลุงอาซอป่า ได้ผลผลิตกระเทียมปีนี้เพียงเท่านี้ เพราะช่วงที่เขาเริ่มมาอยู่ สายเกินไปสำหรับการปลูกกระเทียมแล้ว
AhSawPah have got this much of garlic production, because when he first came it was too late for growing garlic
apr 13 84 apr 13 85 apr 13 86
เราเรียนรู้แล้วว่า หากเราซื้อไข่ไก่กินจะถูกกว่าเราเลี้ยงเอง เพราะอาหารไก่ไข่แพงมาก ในประเทศไทย มีบริษัทยักษ์ใหญ่สามารถกำหนดราคาไข่ไก่และอาหารไก่ เพราะบริษัทเลี้ยงไก่ไข่และขายไข่เองด้วย หากผู้เลี้ยงรายย่อยมีผลผลิตมากขึ้น อาหารไก่จะเริ่มแพงขึ้น และบริษัทยักษ์ใหญ่จะขายไข่ในราคาที่ถูกลง จึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยเลย ปัจจุบันเราจึงหันมาเลี้ยงไก่บ้านแทน เพราะไก่บ้านสามารถกินที่เหลือจากหอพัก ข้าวเปลือก หรือปล่อยให้กินหากินเองในสวนเป็นครั้งคราวได้ และแน่นอนเนื้อไก่บ้านก็มีรสชาติที่ดีกว่าไก่ฮอร์โมน ถึงแม้เราจะไม่ได้โปรตีนจากไข่ไก่ทุกวัน แต่คงไม่ยากเกินไปที่จะหาโปรตีนจากอาหารประเภทอื่น ขณะนี้ไก่บ้านของเราเริ่มออกลูกบ้างแล้ว ไม่นานเด็กๆก็จะได้กินเนื้อไก่บ้านที่มีรสชาติที่อร่อยกว่าและปราศจากฮอร์โมน
We learned that to buy eggs is cheaper than we raise laying egg chicken by our self. In Thailand there are big companies assign the price of egg and laying egg chicken food, because those companies also raise laying egg chicken for sell. If minor farmer have more production, the companies will rise up the price of chicken food and dump the price of egg down, finally it is not easy for minor farmers to survive. Now we start to raise local chicken instead of laying egg chicken, because local chicken can eat leftover food from hostel, paddy or sometime let them find the food by themselves in the farm, and for sure the test of local chicken better than Hormone chicken. Even though we don’t have protean from egg every day, but it is not too much difficult to find protean from other kind of food. Now our local chicken start to breed, we hope that soon children will have local chicken which better test and without hormone to eat.
apr 13 87 apr 13 88 apr 13 89
apr 13 90 apr 13 91 apr 13 92
apr 13 93 apr 13 94 apr 13 95

25 April 2013

วันนี้น้องๆจะได้เรียนจากอาจารย์เอเลน และ อาจารย์ แอมม่า ทั้งสองเป็นครูและมิชชันนารี่ชาวฟิลิปปินส์  ที่มาทำงานอยู่ในเชียง ใหม่เธอทั้งสองสอนเป็นภาษาอังกฤษ และผมขอให้อาจารย์โพชิ เป็นล่ามให้น้องๆ

Today the children have opportunity to study with Ms. Ellen and Ms. Emma. Both are teacher in Chiangmai and also are missionary. They are from Philippine, so they will be teaching in English, but I ask PoSi to  interpret for the children.
apr 13 96 apr 13 97 apr 13 98
apr 13 99 apr 13 100 apr 13 101
apr 13 102 apr 13 103 apr 13 104
apr 13 105 apr 13 106 apr 13 107

ผมและน้องผู้ชายสองคนจากหอพักอมก๋อย คือ สุรชาติ และเมษา ขึ้นไปที่หอพักมอเคล่อคีเช้าวันนี้ เพื่อไปส่งข้าวสาร, อาหารแห้งสำหรับปีการศึกษาที่จะถึงนี้  และสังกะสีและตาข่ายสำหรับขยายเล้าไก่ เพราะเพื่อนบ้านของเราที่มอเคล่อคี เตรียมพื้นที่สำหรับจะปลูกข้าวไร่ เราจึงต้องขังไก่เราไว้ในช่วงที่เขาหว่านเมล็ดข้าว อีก รายการหนึ่งที่ต้องเอาไปด้วยก็คือ มอเตอร์ไซด์ที่เรานำกลับมาซ่อม จนใช้การได้แล้ว เพื่อความสะดวกของทีมงานในยามที่จำเป็น

I and two boys  from Omkoi hostel, Surachat and MaySa, went to MawKlerKee this morning to bring rice/food for the next semesters.  We also brought zinc and netting to expand the chicken pen.  Because our neighbour at MawKlerKee is preparing their land for growing rice, we have to keep our chickens penned up so they don’t eat their rice seeds. Another thing we brought back to MawKlerKee Hostel is a motorcycle that was repaired in Chiangmai, and now is ready to use again.

apr 13 108 apr 13 109 apr 13 110
apr 13 111 apr 13 112 apr 13 113
apr 13 114 apr 13 115 apr 13 116
apr 13 117 apr 13 118 apr 13 119

เราเห็นว่าแท้งน้ำที่เราเพิ่มทำเสร็จ  ยังมีน้ำซึมที่ด้านล่างอยู่ จึงให้เมษาฉาบด้วยปูนอีกชั้นหนึ่ง

 

The water tanks that we just built are still leaking a bit at the bottom, so I asked MaySa to plaster one more layer for a better seal.

แท้งน้ำนี้มีประโยชน์มาก เพราะฤดูร้อนนี้ น้ำในหมู่บ้านก็หยุดไหลเป็นครั้งคราว แต่หอพักเรามีน้ำสำ รองไว้ใช้

These water tanks have proven to bevery useful because this summer the village water stopped occasionally, however, we still have reserved water from the water tanks to use.

apr 13 120

พี้นห้องน้ำที่แตก  เราขอให้ซอมูป่าช่วยอุดให้เราด้วยปูน ก่อนที่เราจะมา และเขาก็ทำได้ดี และไม้ในห้องน้ำที่เริ่มผุ  เราเปลี่ยนใหม่ แล้วคลุมไว้ด้วยเศษของเสื่อน้ำมัน เพื่อป้องกันไม่ให้มันเปียกอีก

For the cracked floor in the bathroom, I asked SawMooPah to patch it before we arrived, and he did a good job. We changed the wood,which had begun to decay and covered the wood  with linoleum to prevent the wood from getting wet again.

apr 13 121
apr 13 122 apr 13 123 apr 13 124

เราเอาเครื่องตัดหญ้าจากอมก๋อยไปด้วย และให้สุรชาติตัดหญ้าในบริเวณหอพัก

We brought a grass cutter from Omkoi and asked SuRaChart to cut the long grass in the hostel compound to keep the area clean and tidy.

 26 April 2013

ที่อมก๋อย อาจารย์เอเลน กับอาจารย์ แอมม่า สอนเรื่องการนมัสการด้วยการเต้นรำ และกิจกรรมอื่นๆก็ยังดำเนินต่อ โดยมีอาจารย์ โพชิ เป็นล่าม

At Omkoi Hostel, Ellen and Emma are teaching Worship with Dancing.

apr 13 125 apr 13 126 apr 13 127
apr 13 128 apr 13 129 apr 13 130
apr 13 134 apr 13 132 apr 13 133
apr 13 137 apr 13 138 apr 13 139
apr 13 140 apr 13 141 apr 13 142

ที่มอเคล่อคี รั้วรอบๆแปลงผักผุหมดแล้ว เราจึงต้องเปลี่ยนเสารั้วใหม่ เราเพิ่งปล่อยปลานิลในบ่อปลาที่มอเคล่อคียังไม่นาน เพราะปลานิลสามารถขยายพันธุ์เองได้ เราเอาตะกร้าที่ให้อา หารไปติดตั้งให้  ไม่นานปลาก็เรียนรู้และมาดูดกินอาหารจากรูข้างๆตะกร้า วิธีนี้ไม่ทำให้อาหารไม่ฟุ้งกระจายในน้ำ เราได้ เดินสายไฟที่ห้อยระโยงระยางให้เป็นระเบียบขึ้น  และแก้ไขระบบไฟฟ้าในส่วนที่มีปัญหา ช่วงบ่ายของวันเราออกเดินทาง กลับอมก๋อย เวลามีจำกัดมาก เพราะวันรุ่งขึ้นอาจารย์เอเลนและแอมม่าจะต้องเดินทางกลับเชียงใหม่

At MawKlerKee Hostel, the fence post are already decaying, so we replaced them with new posts. We also put Tilapia in the our fish pond, because Tilapia can breeding by themselves. We placed a basket of rice bran in the pond to feed the fish, and they soon learned how to eat rice bran from the basket. This method keep the feed from dispersing in the water and is very practical. We also fixed electric wiring by properly hanging and securing to the building. In the afternoon we traveled back to Omkoi Hostel. We had a limited amount of time, because Ellen and Emma needed to travel back to Chiangmai the following day.

apr 13 143 apr 13 144 apr 13 145
apr 13 146 apr 13 147 apr 13 148
apr 13 149 apr 13 150 apr 13 151
apr 13 154 apr 13 153 apr 13 152

 27 April 2013

วันสุดท้ายของค่าย เราให้น้องๆแต่งชุดประจำเผ่า เพราะวันนี้อาจารย์เอเลน  จะมอบใบประกาศนียบัตรให้น้องๆที่เข้าร่วมค่ายฤดูร้อนนี้

The last day of Summer Camp, we asked the children to wear their tribal dress, as Ellen and Emma provided the children with a Summer Camp certificate for all who attended this summer camp.

 apr 13 155 apr 13 156 apr 13 157
apr 13 158 apr 13 159 apr 13 160
apr 13 161 apr 13 162 apr 13 163
apr 13 164 apr 13 165 apr 13 166
apr 13 167 apr 13 168 apr 13 169
apr 13 170 apr 13 171 apr 13 172
apr 13 173 apr 13 174 apr 13 175
apr 13 176 apr 13 177 apr 13 178
apr 13 179 apr 13 180 apr 13 181

apr 13 182

น้องๆได้รับใบประกาศนียบัตรค่ายฤดูร้อน 2013

Children with their certificates from Summer Camp 2013

apr 13 183 apr 13 184 apr 13 186
apr 13 187 apr 13 185 apr 13 188
apr 13 191 apr 13 189 apr 13 190
apr 13 192 apr 13 193 apr 13 194
apr 13 195 apr 13 196 apr 13 197
apr 13 198

ภาพวาดของน้องๆจากค่ายฤดูร้อนปีนี้

Pictures from Omkoi Summer Camp 2013

apr 13 199
apr 13 200 apr 13 201 apr 13 202
apr 13 203 apr 13 204 apr 13 205

หลังจากอาหารเที่ยง เราไปบันทึกเสียง ในสวนโครงการอาหาร เพราะที่หอพักอยู่ติดกับถนน และมีเสียงรถวิ่งไปมาตลอดเวลา วันนี้เราบันทึกเสียงได้เพียง 3 เพลง ส่วนเพลงประสานเสียงนั้น อ. โพชิ บอกว่ายังต้องซ้อมอีกอีกหน่อย

After lunch we went to the Food Project area to do our song recording because the hostel is too close to the road and so there is considerable noise from the passing vehicles. Today we recorded 3 songs.  As for the choir,  PoSi said the children still needed more practice.

Thanks to Mr. Brooks Dodge for his corrections

Jungle-Joe