Summer Camp 2012

 

Summer Camp  2012

12-15 April 2012
Omkoi Coffee Hostel
เช่นเคยปีนี้ เราได้จัดค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็กนักเรียนอย่างที่เราได้จัดมาโดย ตลอดตั้งแต่เราเริ่มก่อตั้งหอพักมา จริงๆแล้วผมต้องการจัดค่ายฤดูร้อนให้กับเด็กที่มอเคล่อคีเช่นเดียวกัน  แต่เนื่องจากระยะเวลาในการเดินทางและสภาพถนนที่ไม่ค่อยสะดวก เราจึงยังไม่เคยไปจัดได้ As usual, we held Summer Camp for children as we have done since our hostel was been established. Actually I would like to hold Summer Camp for Maw Kler Kee Coffee Hostel as well, but since travel time and road’s condition are inconvenient, we therefore have never held summer camp there.
ค่ายครั้งนี้มีนักเรียนมาร่วม 29 คน และวิทยากร 8 คน วิทยากรคนแรกของเราคือพี่เดเด ปริญญาโท วิทยาการจัดการ มหาวิทยา ลัยพายัพ เป็นแกนหลักในการจัดค่ายที่หอพักอมก๋อยมาอย่างต่อเนื่องมาสามปีแล้ว คนที่สองคือ คุณเบรด โปรแกรมเมอรและนักดนตรีที่มีพรสวรรค์มาก คนที่สามและสี่คือ ไฮดี้ กับ เจส สองอา สาสมัครชาวอเมริกันจากกลุ่มแมนนาไนท์ (โดยองค์กรจีทีโอ) ที่ทุ่มเทและเสียสละเวลา เพื่อเด็กๆที่อมก๋อยมาเป็นเวลา 3 เดือนแล้ว ขอบคุณทั้งสองคน ที่อยู่กับเด็กๆในยามที่เด็กๆเหล่านี้อยู่ในสถานการที่ยากลำบาก วิทยากรคนที่ห้าและหกคือ คุณชิ สุวิชาญ กับภรรยาคุณคือวา ศิลปินคู่คุณภาพชาวปวากะญอ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคนี้ และที่ได้รางวัลมากมายจากทั้งภาครัฐและเอก ชนไทย รวมไปถึงหลายองค์กรในต่างประเทศด้วย วิทยากรคนที่เจ็ดคือ คุณเกหลอด และภรรยาคุณเค ผู้ปกครองของคุณเจส ผู้ที่มาอยู่กับเรา, ให้กำลังใจเรา และช่วยเหลือเราตลอดการจัดค่ายครั้งนี้จนถึงวันสุดท้าย วิทยากรคนที่แปดคือ คุณประทีป ดี(ทิม) น้องชายของผู้เขียน มหาบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่,  อดีตครูสอนพนักงานต้อนรับของบริษัทการบินไทย และปัจจุบันผู้ช่วยเลขาธิการเคบีซี. คนที่สิบคือ คุณชนะและภรรยาคุณอรสา ผู้ปกครองคริสตจักรธรรมนิคม ผู้ที่ช่วยติดต่อให้อาจารย์ ชิ มาให้ความรู้และบันเทิงกับค่ายฤดูร้อนครั้งนี้ แถมยังช่วยออกใช้จ่ายหลายๆอย่างให้กับการจัดค่ายครั้งนี้ Twenty nine students attended this Summer camp and we had 9 guest speakers. The first guest speaker was Ms. Day Day, Master in management, Payap University. She has been the core of Summer Camp in Omkoi for all three years. The second guest speaker was Mr. Bread Ler, Programmer and a talented musician. The third and the fourth speakers were Jess and Heidi, two volunteer ladies from The Mennonite USA by GTO. They have been serving the children at Omkoi for three months. Special thanks to both of them for serving the Omkoi children when there was a difficult situation. The fifth and the sixth guest speakers were Mr. Chi Suwichan and his wife Kuh Wa. They are Karen singers and well known who have won a number of awards from both the government and the private sector of Thailand. They have also received recognition from oversea organizations. The seventh guest speaker was Mr. Gaylord. His wife Mrs. Kay was also in attendance. They are Jess’s parents. Who stayed with us to encourage us and help us through this Summer Camp until the last day. The eighth guest speaker was Prateep Dee(Tim) and my younger brother. He is a Master in English teaching at Chiangmai University. He is a former flight attendant instructor of Thai Air Way and now assistant secretary of TKBC. The tenth person was Mr. Chana and Mrs. Orrasa, the elder of Thammanikom Church, who contacted Chi to come to teach and entertain this Summer Camp. They paid for many expenses for this camp.
และสุดท้าย ขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง และอธิฐานเผื่อหอพักกาแฟอมก๋อย พวกเราทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของทีมพระคริสต์
And finally, thanks to all those who are supporting behind the scenes and praying for Coffee Hostel Omkoi. All together we are a part of Team Jesus.

 10 April 2012

ที่บ้านที่เชียงใหม่ของผมมีต้นกล้าเป็นจำนวนมาก  ที่รอการขนไปยังอมก๋อย หากผมรู้ว่ามีรถใครไปอมก๋อย ผมก็จะขอให้ช่วยขนให้ แต่ไม่ค่อยมีคนไปอมก๋อยเลย หรือถ้าไปส่วนใหญ่ก็มีของเต็มรถแล้ว There are many young plants at my home in Chiang Mai waiting to bring to Omkoi. If I know some body going to go to Omkoi I will ask them to bring some for me. But not many people go to Omkoi or if they do their truck is already full. 
คุณ เคนจากจีทีโอบอกผมว่า วันที่ 11 เมษายน คุณชอนจะไปส่งคุณเกหลอจ ที่อมก๋อยเพื่อไปร่วมค่ายฤดูร้อน และพอมีพื้นที่ว่างนิดหน่อย หากมีของก็สามารถฝากไปได้  ผมจึงนำต้นไม้ไปใส่ท้ายรถของชอนไปในคืนวันที่ 10 เมษายน 4 ตะกร้า กับต้นไม้อีกที่โตหน่อยอีก 10 ต้น I did bring 4 baskets of young plants and about 10 bigger plants to Shaun’s truck. Mr. Ken from GTO informs me that on April 11, Shaun will drive Mr. Gaylord to Omkoi to join our Summer Camp and told me that they have some space behind the truck.
 

 12 April 2012

เครื่องกรองน้ำเครื่องนี้ ได้เอามาไว้ที่อมก๋อยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว  แต่ ไม่ได้ถูกใช้อย่างจริงจัง ผมจึงเอากลับไปเปลี่ยนอะไหล่  และไส้กรองใหม่ทั้งหมด เพื่อนักเรียนที่อมก๋อยจะได้ดื่มน้ำที่สะอาดกว่า เดิม  จริงๆแล้วต้องการไปติดให้  หอพักมอเคล่อคีเช่นเดียวกัน แต่เรายังไม่มีพร้อมในขณะนี้

I brought a water filter to Omkoi three years ago.  It needed some repair work so I brought it back to Chiang Mai to change all cartridges.  I will reinstall is to provide cleaner water for the children at Omkoi. Actually Maw Kler Kee Hostel also need water filter as well.

 

   
แต่ละวันเราเก็บไข่ไก่จากโครงการอาหารของเ้ราได้วันละ 3.5 แผง โดยเฉลี่ยแล้ว อาหารไก่หนึ่งกระสอบ  ไก่ 135 ตัวของเรากินได้สองวัน  ไข่บางส่วนถูกขายเพื่อซื้ออาหารไก่ โดยเฉลี่ยแล้วกำไรวันละ 1 แผง ขอบคุณเพื่อนๆทุกคน ที่อุดหนุนไข่ไก่ของเรา ช่วยให้เราสามารถซื้ออาหารไก่ได้  เราต้องการลดต้นทุนค่าอาหารไก่ของเราเพราะที่อมก๋อยแพงมาก

Daily about 3.5 trays of eggs are collected from our Food Project. A sack of chicken feed can feed the chickens for 2 days. Some eggs are sold to buy chicken feed. Average profit is 1 tray per day. Thanks to all our friends who buy our egg so that we can buy food for our chicken again.

เวลา 8.30 น. คุณเดย์เดย์ กับคุณเบรด เริ่มกิจกรรมค่ายฤดูร้อนด้วยการนมัสการ จากนั้นนำเด็กๆเล่นเกมส์เพื่อสร้างความคุณเคยกัน ชอนและรอนด้าจากองค์กรจีทีโอเชียงใหม่ มาส่งครอบครัวคุณเกหลอดเมื่อวานนี้  ทั้งสองอยู่ร่วมค่ายฤดูร้อนกับเราได้แค่ครึ่งวัน เพราะต้องกลับไปทำภารกิจที่เชียงใหม่

At eight o’clock in the morning our Summer Camp started.  First there was worship and then a game was played to help the children feel comfortable. Shaun and Ronda from GTO drove Mr. Gaylord and family to Omkoi yesterday. Shaun and Ronda could stay with Summer Camp only for half of the day because they had to go back to work.

มื้อนี้คุณเปิ้ล(บังออน) ภรรยาของผม ขอทำขนมจีนให้กับน้องๆ  ส่วนคุณเปิ้ลผุ้ดูแลหอพักคนใหม่ และคุณหนุ่ย อาสาสมัครเพื่อโครง การอาหารของเรา อาสาเป็นลูกมือให้Ple-Bangon (my wife) made rice noodles for the children. Ple (new hostel mother) and Nui (volunteer for Food Project) helped her to cook and prepare the food.
คุณชนะกับครอบครัว และ คุณชิ กับภรรยา มาถึงอมก๋อยเวลาประมาณเที่ยง  เพราะมีชั่วโมงสอนในช่วงบ่าย คุณชิ ได้บอกกับผมว่า เขาไม่ต้องการให้น้องๆในวัยนี้ รับวิชาการที่หนักเกินไป  วิธีการสอนของเขาเป็นวิธีสอนแบบระดมความคิด (Brainstorming)  เปิดโอกาสให้เด็กๆเสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ทุกคำตอบเป็นคำตอบที่ถูก  สิ่งที่เขาสอนน้องๆในวันนี้ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเป็นสิ่งที่น้องๆคุ้นเคยเป็นอย่างดี  คือให้บอกความหมายของคำว่าชาวกะเหรี่ยง หรือ ปวากะญอ  คำตอบถูกเสนอขึ้นมาอย่างหลากหลาย และคุณชิ ก็ให้จดทุกคำตอบไว้บนกระดาน จากนั้นให้ให้น้องๆประเมินตัวเองว่ามีคุณสมบัติของชาวกะเหรี่ยงกี่ข้อ

Mr. Chana with family and Mr. Chi with his wife arrive Omkoi at about noon to teach in the afternoon. Mr. Chi told me that he does not want to teach too academically to the children. The way he taught was to ask the children to do some brainstorming. This provides an open opportunity for children to propose their opinions.  The subject he taught was familiar to them.  The subject was the story of Karen People. Many thoughts were offered and Chi wrote them down on the white board. While the children finding the answers.ในขณะที่น้องๆหาคำตอบอยู่  ผมขึ้นไปเก็บภาพรวมของอาคารด้านนอกจากมุมสูง  ขณะนี้โครงหลังคาของชั้นสองขึ้นมาแล้ว  ช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดสงกรานต์ จึงไม่มีใครมาทำงาน

While the children finding the answers, I went to take an overview picture of our building in process of construction. The roof structure is done. During the SongKran holiday construction stopped

มีคำถามใกล้ตัวสำหรับเด็กกะหรี่ยงอีกคำถามหนึ่งที่คุณชิถามเด็กๆ คือ เสื้อสีแดง(เช-พะ-วอ), ชุดสีขาว(เช-โหม่-วา) และเสื้อสำดำ(เช-โหม่-ธู) ของชาวกะเหรี่ยงว่ามีความหมายอย่างไร  (เสื้อทั้งสามชนิดเรียกรวมกันว่า’เช-กะ-ญอ’ แปลว่า เสื้อผ้ากะเหรี่ยง) คำตอบที่ได้จากเด็กคือ 1) เสื้อกะเหรี่ยงสีแดงเป็นเสื้อสำหรับผู้ชายใส่ 2) ชุดยาวกะเหรี่ยงสีขาว เป็นเสื้อสำหรับหญิงสาว 3) เสื้อกะเหรี่ยงสีดำ สำหรับผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้ว There were questions for the children about the meaning of Hsay-Pa-Gaw (Red Shirt), Hsay-Moh-Wa (White Dress) and Hsay-Moh-Thoo (Black Blouse). What are the meaning of these many kinds of clothes called Hsay Ka Nyaw (Karen clothes)? The answer from children were 1) Red shirt for men 2)White dress for single women 3) Black blouse for married women.
ผู้เขียนขออธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อย  เสื้อสีแดงของผู้ชายหมายถึงความกล้าหาร(ในสิ่งที่ถูกต้อง) เสื้อสีขาวของหญิงสาวคือชีวิตที่งดงามบริสุทธิ์ เสี้อสีดำของหญิงที่มีครอบครัวแล้วหมายถึงความเสียสละเพื่อครอบครัว
I would like to add these thoughts:  the men’s red shirt means bravery (for what is right); a white dress means beauty and purity for life and a black blouse means devotion to the family. 
หลังจากแต่ละกลุ่มได้คำตอบแล้ว ตัวแทนกลุ่มก็ออกมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังกัน หลังจากนั้นคุณชิ ก็เอาแต่ละข้อที่แต่ละกลุ่มตอบตรงกันมาเขียนสรุปไว้บนไวท์บอร์ด After every group had their answers a group representative presented their answer to their friends. After that Chi matched the answers from every group on the white board.
คุณชิกับภรรยาร้องเพลงให้เด็กๆฟังเพลงหนึ่ง หลังจากการสอนของเขา คุณเดเดกับคุณเบรด เห็นว่าน้องนั่งเรียนทั้งวันแล้ว จึงปิดท้ายการเรียนวันนี้ด้วยการเล่นเกมส์
Chi and his wife sang a song to children after his teaching. Because children had learned for the hold day, soDayDay and Bread led the games for them.

หลังจากหมดการเรียนการสอนในวันนั้น  คณะวิทยากรขอไปดูโครงการอาหารที่เรากำลังเริ่มทำ  เราได้ข้อแนะนำที่ดีๆหลายอย่างจากคุณชิและคุณชนะ  หากโครงการอาหารของเราสามารถผลิตอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และหลากหลาย ในระยะยาวเราจะสามารถช่วยเหลือน้องๆที่ต้องการมาอยู่ที่หอพักของเรา  เพื่อการศึกษาต่อในระดับมัธยมที่อมก๋อย  และเพื่อโอกาสทางการศึกษาในระดับประถมที่หอพักมอเคล่อคี และหอพักอื่นๆในอนาคตได้มากขึ้น

After class finished, in the evening the speakers requested to visit the Food Project. I received many good recommendations from Chi and Brother Chana. If this project can produce the food efficiently season after season we can help more children who want to come and stay in our hostel for high school in Omkoi.  It will provide more opportunity for children to study in primary school at Maw Kler Kee.  There are also dreams for other hostels in the future to serve more Karen children.

เย็นนี้คุณชิ ได้มีการแสดงแบบกันเองให้น้องๆที่มาร่วมค่ายฤดูร้อนนี้  เขาได้เชิญน้องๆที่ร้องเพลงของเขาได้ ออกมาพูดคุยและร้องร่วมกัน เด็กหลายคนร้องเพลงของคุณชิได้ เพราะอย่างที่เกร่นไว้ก่อนหน้านี้ว่า ชาวกะเหรี่ยงวัยรุ่นในประเทศไทยยุคนี้ มีน้อยมากที่ไม่รู้จักคุณชิ สุวิชาญ During the evening Chi did a fun concert for children attending the summer camp. He invited children who can sing his songs to sing together with him. Most young Thai Karen People in this era can sing Chi Suwichan’s songs.

หลังจากจบรายการในคืนนั้น  ผมและครอบครัวไปนอนที่สวนโครงการอาหาร ก่อนนอนผมเดินสำรวจพื้นที่รอบๆ  ส่วนสวรรค์หนึ่งในนักเรียนของเรา  ที่ไปนอนเฝ้าสวนกับหนุ่ยอาสาสมัครทึ่มาช่วยเราด้านการเกษตร  ออกล่าหนูในสวนโครงการอาหารและละแวกใกล้เคียง อยู่ๆก็ไค์ได้ยินเสียงสวรรค์วิ่งหนีอะไรบางอย่าง ผมจึงหยิบจอบที่อยู่ใกล้ตัวแล้วเข้าไปหาเขา พอไปถึงจึงรู้ว่าเขาเจองูสามเหลี่ยมอยู่ตัวหนึ่งไล่ แต่ตอนนี้มันกลับเข้าไปอยู่ในกอหญ้าแล้ว  สวรรค์จึงเอาหนังสติ๊กยิงเข้าไปในกอหญ้านั้นประมาณ ห้าที จากนั้นก็ลากตัวมันออกมาดังภาพ

After the concert my family and I went to sleep at food project farm. Before going to bed I walked around to survey the farm. Sawan, one of our students, who came to sleep and take care of the farm at night went to hunt rats. Suddenly Sawan ran away from something so I grabbed a hoe and rushed over to Sawan.  There was a Krait snake.

งูสามเหลี่ยมชอบกินงูขนาดเล็ก รวมทั้งกิน หนู กบ เขียด ปลา ชอบขดนอนตามโคนกอไผ่ ละเมาะไม้ พงหญ้าริมน้ำ ออกหากินในเวลาพลบค่ำจนถึงกลางคืนตามลำน้ำ เป็นงูที่ไม่ดุ ไม่ฉกกัด นอกจากคนเดินไปเหยียบมัน หรือขวางทางขณะที่กำลังไล่ล่าเหยื่อของมัน ปกติกลางวันซึมเซา กลางคืนว่องไว เป็นงูพิษ มีพิษทำลายระบบประสาทและโลหิตรวมกัน เมื่อถูกกัดจะมีอาการชักกระตุก ปวดช่องท้อง มีเลือดออกเป็นจุด ๆใต้ผิวหนัง มีเลือดออกตามไรฟันและไอเป็นเลือด A Krait snake likes to eat smaller snakes, mice, frogs and fish. It likes to curl up and sleep under the bamboo trees. It goes out to find food at during night by water. It is not a fierce but if people step on it or get in its way while it is chasing its prey. Usually a Krait is drowsy during the day and active at night. The Krait is a poisonous snake.  A toxic bite can damage the nervous and blood system. People who are bitten will have convulsions, pain in the abdomen, bleeding spots under the skin, scurvy and cough up blood.

13 April 2012

เช่นเคย คุณเดเดนำน้องๆเริ่มต้นกิจกรรมกรรมต่างๆด้วยการนมัสการ โดยแต่ละวันก็จะมีแต่ละกลุ่มนำการนมัสการ ทั้งตอนเช้าและตอนเย็น เช้าวันนี้คุณเกหลอด ได้แบ่งปันพระคำของพระเจ้า และข้อคิดให้น้องๆด้วยอุปกรณ์ประกอบเรื่องที่เขาแบ่งปัน ขอบคุณพระเจ้าที่เพื่อนๆทุกคนแบ่งหน้าที่ และเรื่องที่จะสอน รวมทั้งเวลาการสอนได้อย่างลงตัว ทั้งๆที่แต่ละคนไม่รู้จักกันและไม่ได้พูดคุยกันเรื่องการเรียนการสอนสำหรับค่ายครั้งนี้กันมาก่อน As usual, Ms. Day Day had the children start activities with worship. Each day each group will lead the morning service and the evening service. This morning Mr. Gaylord shared the Word of God with the children. Please thank God with me that each friend was able to attend this camp. They did not know each other and had never met before attending this summer camp.
ช่วงนี้ของทุกปีเป็นวันสงกรานต์  และเช่นเดียวกันเราพยายามจัดค่ายฤดูร้อน ให้กับน้องๆในช่วงนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้น้องๆไปเที่ยวเตร่ เล่นน้ำกับประ เพณีที่ผิดเพี้ยนไปนี้  เพื่อเป็นการป้องกันน้องๆจากความเสี่ยงในหลายๆอย่าง  แม้แต่ในวันที่เราเดินทางกลับเราก็ยังพบกับหนุ่มสาว ที่เล่นน้ำสงกรานต์มีการดื่มสุราจนเมามาย ตามข้างถนนบ้าง กลางถนน ตลอดเส้นทาง หลังจากเทศกาลสงกรานต์ผ่านไป สถิติของประเทศไทยปีนี้คือ  มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุกับการทะเลาวิวาทประมาณ 300 คน และบาดเจ็บประมาณ 2000 คน ซึ่งมากกว่าผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดอย่างไข้หวัดนก ที่กลัวกันเสียอีก

During this time every year is the water festival holiday. We try to organize a summer camp for children during this holiday to prevent children in joining with the distorted tradition to protect the children from many possible dangers. The day we returned to Chiang Mai we saw young adults drunk along the streets.  After this year’s water festival holiday the news reported 300 deaths from accidents and violence with more than 2000 people with serious injuries

เย็นวันนี้มีพายุฤดูร้อนในเขตเทศบาลอำเภออมก๋อย  หลังคาหอพักที่เป็นสังกะสีของเราปลิวและเสียหายไป 8 แผ่น โครงเหล็กหลังคาของเราด้านที่เด็กผู้ชายนอนพับและหัก เพราะโครงหลังคานี้ใช้มานานแล้ว ดังที่ เคยกล่าวถึงว่า เป็นหลังคาเล้าไก่เก่า เราเพียงแต่ยกมันขึ้นอีก 60 ซม. เท่านั้น. เราหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้แก้ไขให้มันแข็งแรงขึ้นทั้งโครงสร้างหลังค

During the evening there was a summer storm in Omkoi district. Our zinc roof was damaged. The frame of the roof on the side where the boys stay was broken. This roof frame is the old roof of a henhouse we lifted up 60 centimeters. We hope that one day we can replace the old roof structure with a new and stronger roof.

ถึงแม้หลังคาหอพักที่เสียหาย  จะทำให้เด็กๆตกใจบ้าง แต่เมื่อพายุสงบลง กิจกรรมค่ายก็ดำเนินต่อไป เย็นนี้มี 3 กลุ่ม ที่จะต้องแสดงละคร โดยมีกรรมการให้คะแนนสามคน คือ คุณเดเด, คุณเบรด และผู้เขียน เพราะผมได้บอกกับคุณเดเด  ว่าเราต้องการให้เด็กของเรามีการแสดง  หากเรามีโอกาสออกไปเยี่ยมเยือน ชาวบ้านในหมู่บ้านบนดอย  คุณเดเดจึงจัดให้มีการแสดงดังกล่าว  เพื่อให้เด็กได้มีประสบการณ์ และเคยชินกับการแสดง


Although the damage to hostel’s roof scared the children a little when the wind calmed down the activities continued. In the evening 3 groups performed skits. There were three judges. They were Day Day, Bread and me.  I told Ms. Day Day that I wanted the children to demonstrate something in their skits about their village life  in case we go to visit villages on school holidays. So Day Day assigned the children to create their own skits to use with the show and to not be shy.

กลุ่มที่ 1 (Group 1)
กลุ่มที่ 2 (Group 2)
กลุ่มที่ 3 (Group 3)
เด็กๆค่อนข้างสนุกกับการแสดง มีน้อยคนที่ขี้อาย จนทำให้ผู้ชมไม่ได้ยินและเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องสื่อ บางคนหันหลังให้ผู้ชม บางคนหันไปมองบนเพดาน  กรรมการก็ช่วยชี้แนะและให้คะแนนตามความน่าสนใจของเรื่อง การแต่งกาย ความสามัคคี เนื้อหาสาระ ความคิดสร้างสรรค์ และอื่นๆ .  The children enjoyed the show. There were only a few children too shy to during the skits.  The audience could not hear the words they said. After all the skits were finished the judges made comments and gave marks for each group based on content, costumes, and creativity.
หลังจากเด็กๆเล่นละครเสร็จแล้ว เพลงพิเศษโดยคุณหนุ่ย อาสาสมัครมาช่วยโครงการอาหารของเรา  จากนั้นคุณเบรดให้ข้อคิดกับน้องๆ After children finished the skits, Nui, our volunteer for Food Project, sang a song and there was a message by Bread.
เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี้ ด้วยการมัดสังกะสีที่หลุดออก ให้ติดกับโครงเหล็กอีกครั้ง เผื่อมีลมพัดและฝนตกในคืนนี้ We solved this immediate problem by binding the zinc roof which came off to the roof frame again. 
ที่สวนโครงการอาหารของเรา ก็โดนพายุฤดูร้อนพัดเสียหายเช่นเดียวกัน หลังคาบ้านพักที่คุณหนุ่ยพักหลุดออกไป 4 แผน ห้องครัวถูกต้นไม้ล้มทับบางส่วน ห้องเก็บของหลังคาเสียหายไปหลายแผ่น The house at the food project was also damaged by summer storm. Four sheets came off the roof where Nui stays.  About 15 sheets of roof came of  the storeroom.

14 April 2012

คุณเกหลอดให้ข้อคิดหนุนใจกับเด็กๆในช่วงนมัสการตอนเช้า Mr. Gaylord encouraged the children in the morning service. 
คุณเบรทสอนเพลงใหม่ให้แก่น้องๆ  เด็กที่ไม่สามารถเขียนภาษากะเหรี่ยงได้(พูดได้อย่างเดียว) เขียนคำอ่านเป็นภาษาไทย Children who can’t write Karen language (speak only), write the pronunciation in Thai alphabet.

ไหนๆผมก็มาถึงอมก๋อย  ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของระยะทางไปหมู่บ้านมอเคล่อคีแล้ว อีกไม่นานก็จะเปิดเทอมแล้ว ผมเป็นห่วงเรื่องข้าวสารสำหรับหอพักมอเคล่อคี เพราะหากเปิดเทอมในฤดูฝนแล้ว ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะขนข้าวสารไปยังหอพักมอเคล่อคีเลย  ผมจึงต้องใช้โอกาสนี้ขนข้าวสารไปยังหอพักมอเคล่อคีเท่าที่เอาไปได้ก่อน ทริปนี้ผมสามารถขนข้าวสารไปได้ 10 กระสอบ และอาหารปลาได้ 2 กระสอบ ท่อน้ำ 2 ม้วนสำหรับการต่อน้ำมายังหอพัก เพราะหากเราใช้น้ำในการเพาะปลูก และเติมน้ำเข้าบ่อปลาตลอดเวลา ชาวบ้านจะไม่มีน้ำพอใช้ เราจึงตัดสินใจ ต่อท่อโดยตรงจากลำธาร แต่ท่อที่ผมนำมาคราวก่อนนั้นไม่เพียงพอ เที่ยวนี้จึงเอามาเพิ่ม เราหวังว่า ปัญหาเรื่องน้ำสำหรับหอพักกาแฟ(มอเคล่อคี) จะบรรเทาลงได้

Since school will soon start again and I am already at Omkoi which is half way to Maw Kler Kee I was concerned about enough rice for Maw Kler Kee Hostel. When school starts during raining season it is not easy to take rice there. So I took this opportunity to take rice to Maw Kler Kee. I was able to take 10 sacks of rice, 2 sacks of fish food, 2 rolls of pipes to bring water to the hostel. I decided to connect the pipe directly from the creek. The pipe I brought last time was not enough. I brought more this trip and I hope the water problem at Maw Kler Kee Hostel will be alleviated.

นี่เป็นภาพที่ผมต้องการให้ชาวบ้าน  ได้ดูเป็นตัวอย่าง  เพราะการทำไร่แบบนี้ จะไม่กระทบกับป่าต้นน้ำที่อยู่บนยอดดอยมาก  และจะไม่มีปัญหาเรื่องดินถล่มด้วย  ดั่งเช่นสโลแกนของเราที่ว่า “ป่าก็อยู่ได้ คนก็อยู่ได้” นั่นเอง I wanted the villagers to see these pictures as an example of good and new farming methods.  If they continue to plant crops or farm like they have been in the forest there are two problems.  One is the lack of not enough water resources and the second is the potential danger of landslides which destroys the planted crops.  Sharing with the villagers new farming methods helps us all to live be this slogan:”Save the forest, Save the people.”
ฤดูฝนปีนี้ ต้นกาแฟเหล่านี้จะถูกปล่อยลงดิน ในบริเวณหอพักกาแฟมอเคล่อคี ใต้ต้นไม้ธรรมชาติที่เราอนุรักษ์และปล่อยให้มันโตขึ้นเรื่อยๆ เมื่อสามปีก่อนที่เราย้ายมาและเริ่มก่อสร้างหอพักนี้ พื้นที่รอบๆหอพักยังเป็นพุ่มไม้เล้กๆ แต่เดี๋ยวนี้ต้นไม้เหล่านี้เริ่มมีเงาไม้ให้เราบ้างแล้ว และเราได้เริ่มปลูกต้นกาแฟไปบ้างแล้ว และปีนี้เราจะปลูกเพิ่มขึ้นอีก เพื่อเป็นตัว อย่างให้ชาวบ้านได้เห็นว่า ถึงแม้เราไม่ถางป่า ก็ทำให้เรามีรายได้จากการทำสวนกาแฟใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ได้ This rainy season we will plant coffee trees under the shade of the trees. When we first moved to this land three years ago the area around this hostel had no shade. Now there are some taller trees so we can grow some coffee trees under the shade of these trees. This year we will grow more as an example for the villagers so they don’t have to cut too many trees from the forest but can earn a living from coffee farming.

รถไถเดินตามคันนี้เราซื้อไว้เมื่อปีที่แล้ว  เพื่อให้ชาวบ้านในหมู่บ้านมอเคล่อคี ได้ยืมใช้ในการทำนาของเขา  แต่เนื่องจากใช้ไม่ถูกวิธี เฟืองข้างในจึงเกิดความเสียหาย  วันนี้เราได้ซื้ออะไหล่ไว้เกือบหมดแล้ว เพียงแต่รอการประกอบเท่านั้น

We bought a frame of a walking tractor last year for Maw Kler Kee village but due to improper use the gears inside were damaged. The spare part was already bought so just waiting to make the repair.

เป็นกรอบประตูและหน้าต่างของอาคารหอพัก และห้องประ ชุมที่รอการประกอบ เมื่อทุกอย่างพร้อมกว่านี้

The wooden window and door frame are for our hostel and church building at Maw Kler Kee. การมาครั้งนี้ผมได้ชวนคุณเกหลอดมากับผมด้วย เพราะช่วงบ่ายที่อมก๋อยคุณเกหลอดก็ไม่มีภารกิจพิเศษใดๆ เจสกับไฮดี้ได้ฝากของฝากให้กับน้องๆที่มอเคล่อคี แต่วันนี้เป็นช่วงปิดเทอม เด็กๆอยู่ที่หอพักมีอยู่ไม่กี่คนเท่านั้น เราจึงฝากไว้กับแม่บ้าน (แปะหน่อ)
This trip I invited Mr. Gaylord to come with me. Jesse and Heidi sent gifts for the Maw Kler Kee children.  During the summer holiday there are only a few children at the hostel. We left the gifts with Pae Naw, the hostel mother.
คุณเกหลอดเห็นลูกสะบ้า ที่อยู่บนพื้นดินหน้าหอพัก จึงถามว่าเป็นเมล็ดอะไร แล้วเขาทำอะไรกับมัน ผมจึงขอให้นึดา ลูกชายของอาจารย์ถ่อโซสาธิตการเล่นให้ดูว่า เด็กๆเล่นสะบ้ากันอย่างไร ผมคิดว่ามันคล้ายกับการเล่นโบว์ลิ่ง เพียงแต่ย่อขนาดลงมาเท่านั้นเอง
Mr. Gaylord saw snuffbox bean on the ground and asked me, what are those seeds? I didn’t know what they are called in English. I asked Nuda to show how the children play with these seeds. I think this game is similar to bowling just much smaller.

เมื่อผมกับเกหลอดกลับมาถึงอมก๋อย เป็นเวลาประมาณ 21.50 น. หนุ่ย, สวรรค์และตรีเทพซ่อมหลังคาของหอพักเรียบร้อยแล้ว  แต่วันรุ่งขึ้นทั้งหนุ่ยและสวรรค์เจ็บตา และตาแดงทั้งคู่ เพราะไม่ได้ป้องกันควัน  จากการเชื่อมเหล็กหลังคา เราจึงทำได้แต่ไปซื้อยายอดตาและแก้อักเสบให้เขาทั้งสอง เมื่อผมถามคุณเกหลอดผู้มีประสบการณ์การเชื่อมเหล็กมาอย่างมากมาย เขาบอกว่าให้เอามันฝรั่งหั่นเป็นแว่นๆ  แล้ววางบนไว้บนตา ทุกๆ 15 นาที

When we came back to Omkoi at about 21.50 pm Nui, Sawan and TreeTep already fixed hostel’s roof. But the next day Nui and Sawan’s eyes were very painful and red because when they were welding the steel roof they did not have proper eye protection. We bought eye drops and antibiotics for them. When I asked Mr. Gaylord who has a lot of experience about welding, he told us to put a sliced potato on their eyes every 15 minutes.

วันรุ่งขึ้นวิทยากรทั้งหลายจะต้องเดินทางกลับกันแล้ว ทุกคนจึงถ่ายรูปกันเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับค่ายฤดูร้อนครั้งนี้
Tomorrow all the speakers have to leave so every one takes pictures to remember this summer camp.

 15 April 2012

ไฮดี้กับเด็กๆทีหอพักไปให้อาหารปลาและไก่ที่สวนโครงการอาหารเป็นวันสุดท้าย ทั้งไฮดี้กันเจสผูกพันธ์กับเด็กที่นี่มาก Heidi fed the fish and chicken with the children for the last time before she leaves Omkoi. Both Heidi and Jesse have been very committed to the children.
ที่สวนโครงการอาหาร ผมเห็นเมล็ดที่อยู่ในฝักไม้แห้งฝักนี้ ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไร มันหล่นบนพื้นดินแล้วเปิดออก เผยให้เห็นเมล็ดที่อยู่ภายใน  สีของเมล็ดในฝักมีสีที่ประทับใจผมมาก  ทำให้ผมนึกถึงความสวยงามและสิ่งอัศจรรย์อีกมากมาย ที่พระเจ้ายังไม่เปิดเผยให้มนุษย์ได้รู้ ได้เห็นAt the food project garden I saw these seeds in a dry pod. I don’t know what it is called. They fell on the ground and opened. The color of seeds in the pod impressed me greatly. They remind me that there are still many beauties and wonders that God keeps revealing
วันนี้หนุ่ยยังคงเจ็บตาอยู่   Today Nui is still sore eyes.
   
   
   
คุณเกหลอด, เจส และเบรทให้ข้อคิดและหนุนใจเด็กๆเป็นวันสุดท้าย หนึ่งในกิจกรรมของวันนี้คือการแสเงละครของกลุ่มสุดท้าย หลังจากนั้นเราได้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรทั้งหลาย ซึ่งเป็นกระเป๋าย่ามจากโครงการทอกระเป๋าย่ามของเรา
Mr. Gaylord, Jesse and Bread encouraged the children in the last day of this summer camp. One of activities today is a skit from the fourth group. We gave gifts of Karen bags from our weaving project to all the speakers.
ผมได้บอกเด็กๆกับเบรทว่า หลังจากที่ร้องเพลงใหม่ได้แล้ว เราจะไปบันทึกเสียงกันที่สวนโครงการอาหาร  เพราะหากบันทึกเสียงที่หอพักมักจะมีเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่เสมอ  เพราะว่าหอพักอยู่ติดกับถนน หลังอาหารกลางวันเราจึงเดินไปที่สวนโครงการอาหาร ซึ่งอยู่ห่างจากหอพัก 1 กิโลเมตร I told Bread and the children that after practicing the new songs we will record the songs at our food project farm.  There is too much noise to record at the hostel from motorcycles and trucks driving on the road. After lunch we walked to Food Project Farm. It is 1 km. from the Coffee Hostel Omkoi.  
วันนี้เรามีห้องน้ำที่สวนโครงการอาหารใช้ได้แล้ว  ต้องขอบคุณอ.พิชัยสามีของแม่บ้านเปิ้ล และคุณหนุ่ยที่ช่วยกันซ่อมแซมจนใช้การได้และดีกว่าเดิม  กว้างกว่าเดิม ขอปิดท้ายด้วยภาพห้องครัวที่ต้นไม้ล้มใส่ และหลังคาบ้านที่หนุ่ยพักที่ลมหอบไป 
The restroom at Food Project Farm is ready to use. Thanks to Pastor Pichai, our new hostel mother’s husband and Nui for helping to repair. It is better and wider. I will end with the picture of the tree that fell during the storm.

ขอบคุณพระเจ้า สำหรับทีมแห่งพระคริสต์ ที่ประกอบด้วยเพื่อนๆคริสเตียน และคริสตจักร์ต่างๆ  ที่สนับสนุนหอพักกาแฟทั้งสองแห่งมาโดยตลอด
I thank God again for Team Jesus that consists of many Christian friends and many Christian churches from many countries who support and pray for both hostels.
พันธกิจมโหระทึก ขอขอบคุณเพื่อนๆต่างความเชื่อ ที่มีใจเมตตาและร่วมในภาระกิจหอพักนี้ เพื่อโอกาสที่ดีกว่า ของน้องๆชาวปวากะญอเหล่านี้
Metal Drum Ministries is also very thankful for generous friends from other faith backgrounds who have a heart for the well being of Karen children.
พันธกิจนี้ ได้เริ่มต้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว และกำลังจะเข้าสู่ปีที่ 4 เร็วๆนี้  ขอให้พระเจ้าอวยพระพรเพื่อนๆทุกคนยิ่งๆขึ้น This ministry began three years ago and the fourth year is beginning. May God bless everyone abundantly.

Jesus’ flag

Thanks to Pastor Jeff Prewitt for his revisions

Jungle-Joe