Pastor Jeffrey & Students

Pastor Jeffrey & family
and
Christos  Bible school Students
17-22 November 2009

17 November 2009

In 1991 Pastor Jeffrey and his 7 friends (Kennedy, PoeChane, AungDoo, Paul, Sidny, Augustus and True) studied Bible and Music in Singapore. While studying in Singapore in 4 years time, They always visited Thailand and help Thra Wright Dee in his mission work. เมือ ปี ค.ศ. 1991 อาจารย์เจ็ฟฟรีและเพี่อนอีก 7 คน (แคนเนอดี้, โพเชน, อองดู, พอล, ซีดนี่, ออกัสทัส และ ทรู ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นศิษยาภิบาล) ไปศึกษาพระคัมภีร์และดนตรีที่สิงค์โปร์เป็นเวลา 4 ปี และช่วงที่ปิดเทอม ก็ได้หาโอกาสมาเยี่ยมและช่วยพันธกิจอาจารย์ไรท์ ดี ในประเทศไทยอยู่เสมอ

Most of them have settled in Australia and pastor the churches in there. Most of them have become Reverent pastors for almost 20 years. Rev. Jeffrey could not come back to us, but sent the churches he led to visit us. This year, he gave up his time and came back personally to help us and we are greatly blessed by his visit.

ปัจจุบัน พวกเขาส่วนใหญ่ตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย และเป็นศิษยาภิบาลอยู่ที่นั้น  และส่วนใหญ่ก็เป็นศาสนาจารย์กันเกือบ 20 ปีแล้ว อ.เจฟฟรี ไม่สามารถกลับมาเยี่ยมเราด้วยตัวเอง แต่ก็ได้ส่งสมาชิกที่โบสถ์มาเยี่ยมพวกเราทุกปี ปีนี้เขาส่วนตัว เพี่อมาเยี่ยมและมาช่วยพันธกิจ และเป็นพระพรกับพวกเราเป็นอันมาก

This year Rev. Jeffrey Saw, his wife (Faith) and their elder daughter (Annie) took turn to visit our area by themselves.

ปีนี้อาจารย์เจฟฟรี ซอว์, ภรรยา (คุณเฟธ) และลูกสาวคนโต(แอนนี่) ได้มีโอกาสมาเยี่ยมพื้นที่พันธกิจต่างๆด้วยตัวเอง

Mrs. Faith had taken much pain to raise funds along side with Rev. Jeffrey and by doing so, she was much exhausted. When she arrived, she was suffering much tiredness but never gave up to rest at home and continued to follow us up to the end of the trip. As much as we need to thank Rev. Jeffrey, we need to thank her for her giving out her time and energy for us. We also need very much to thank our christian brothers and sisters who had given their gifts, half of the cost of our hostel land which cost us four hundred thousand baht. We are much grateful for this godly family . Annie also gave what she could for the Lord. The rough road and the tough journey was not what she normally experiences at home, but she never complained. We are sorry to see that on the last trip, her strength gave way and she had to take medicine (500 cc. drip) to bring back her strength.

เรา ทราบ มาว่าคุณเฟธเหนื่อยล้ามากจากการช่วยอ.เจฟฟรี่หาทุน เพื่อการมาในครั้งนี้ เมื่อเธอมาถึงที่เชียงใหม่เราเห็นว่าเธอไม่ค่อยสบาย, มีไข้ พวกเราบอกให้เธอพักผ่อนที่บ้านที่เชียงใหม่แต่เธอไม่ยอมพักผ่อนแต่กลับเดิน ทางและร่วมพันธกิจกับคณะจนเสร็จทุกภารกิจ เราจึงต้องขอขอบคุณเฟธในการเสียสละเวลาและแรงกายไม่น้อยไปกว่าอาจารย์เจฟฟรี เลย พวกเราขอขอบคุณอาจารย์เจฟฟรีกับครอบครัวและพี่น้องคริสเตียนทุกคนที่ช่วยค่า ที่ดินของหอพักกาแฟที่อมก๋อยกว่าครึ่งของราคาทั้งหมดสี่แสนบาท เราขอขอบคุณครอบครัวคริสเตียนนี้อีกครั้ง ที่ให้ลูกสาวคนโตแอนนี่ได้มาถวาย เกียรติแด่พระเจ้าในตะลันความสามารถที่เธอมีอยู่ ทางวิบากบนดอยไม่ใช่สิ่งที่เธอคุ้นเคย แต่เราไม่เคยได้ยินเธอปริบากเรื่องยากลำบากและความเหนี่ยล้าเลย เราเสียใจที่ช่วงสุดท้ายของการเดินทางเธอฝืนความเหนี่อยล้าไม่ไหว เธอเป็นไข้ไม่สบายจนต้อนเติมน้ำเกลือ 500 ซีซี พร้อมวิตามิน เพื่อเติมแรงที่หมดไปให้กลับคืนมา

On this trip,  We also brought along with us four of our seven Bible students from Christos Mission Bible School. They are our trust worthy workers

ใน พันธกิจเที่ยวนี้ เรานำสี่ในเจ็ดนักศึกษาพระคริสตธรรมของเรา จากคริสโทสมิชชั่นไปกับเราด้วย นักศึกษาเหล่านี้เราหวังว่าจะเป็นกำลังสำหรับพันธกิจของเราในอนาคตด้วย

At 6 pm. we started our evening program. Christians from the village with people from Ler Wah and even some from Plaw Po were present at the service.


หกโมงเย็น เราไปถึงหมู่บ้านเหล่อวาหรือซีแบร และเริ่มรายการที่นั่น ชาวบ้านจากเคล่อเดและปรอโพมาร่วมรายการกับพักเราด้ว

Plaw Po and Kler Day villages are very much dear to us becaue when we started evangelism in this area, none of these villages were there. Plaw Po villagers were on top of the mountain far from where it is now. We tried hard to persuade  them to come to church to the present flat land. They realized that there was an evil spirit over their. When non Christian village head at Ler Wah village found out that a family had become christian, they drove them away from the village and the new christian family had to evacuate to a nearby jungle now known as Kler Day ชาวบ้าน จากเคล่อเดและปรอโพ เป็นเป็นเพื่อนที่ดีของเราตั้งแต่เราเริ่มทำพันธกิจในพื้นที่เหล่านี้ ขณะนั้นหมู่บ้านเคล่อเดยังไม่มี ขณะที่หมู่บ้านปลอโพอยู่บนเนินเขา เราใช้ความพยายามชักชวนให้เขาลงมาตั้งหมู่บ้านที่ใกล้กับลำธารมากขึ้นเพื่อ สุขอนามัยที่ดี แต่พวกเขากลัวผีน้ำจึงไม่กล้าที่จะลงมา ส่วนที่หมู่บ้านเหล่อวาขณะนั้นหากครอบครัวใดเชื่อเรื่องพระเยซูคริสต์เป็น บุตรของผู้สร้างโลกและเป็นคริสเตียน ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านจะให้ไปอยู่นอกหมู่บ้าน เมื่อมีครอบครัวย้ายไปอยู่นอกหมู่บ้านมากขี้นชุมชนนั้นจึงตั้งชื่อหมู่บ้าน ว่าเคล่อเด หมายความว่า กิ่งของไม้ใหญ่ ปัจจุบันทางการตั้งชื่อให้ว่า ซีแบร ซึ่งยังไม่มีผู้ใดให้คำตอบได้ว่าหมายความถึงอะไร

When the head of Plaw Po’s family agreed to accept Christ, it was Rev. Jeffrey who cut and threw away the thereat from their wrists and necks.

อาจารย์ เจฟฟรีเป็นคนลงมือตัดด้ายที่ข้อมือและคอของผู้ใหญ่บ้านปลอโพขณะนั้นด้วยตัว เอง เมื่อผู้ใหญ่บ้านรับรู้และเข้าใจและยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้ รอดฯ

Now Plaw Po village church has become an associate member of The Karen Baptist Churches.

ขณะนี้คริสตจักรปลอพโพเป็นสมาชิกของคริสตจักรแบ๊บติ๊สกะเหรี่ยง ในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทยแล้ว

Plaw Po church has now established a nursery hostel to teach little children from the mountains about the Lord. The adults also go out to tell others about God’s love.

ปัจจุบัน นี้คริสตจักรปลอโพได้เริ่มพันธกิจรับดูแลเด็กเล็ก โดยรับเด็กเล็กจากหมู่บ้านรอบๆให้มารู้จักพระเจ้า ชาวบ้านเองก็ออกไปบอกข่าวประเสริฐนี้กับหมู่บ้านรอบข้างเช่นกัน

18 November 2009

At Kler Day village, elder Patru Pah and Chwee Kler Pah always offer their homes for us to rest and sleep.

ที่หมู่บ้านเคล่อเดผู้ใหญ่เปตรุป่า และชวิเกลอป่าได้ต้อนรับพวกเราให้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของเขา

We rested for almost the whole day and in the afternoon we gathered all Bible School Students who were together with  us. Thra Wright Dee gave out the duties for the students to perform that evening, they prayed together and then the students took time to prepare skits.

วันนี้ เราพักผ่อนตามอัธยาศัยเกือบจะทั้งวัน ช่วงบ่ายอาจารย์ไรท์ ดีให้นักศึกษาพระคริสตธรรมทั้งหมดที่มาด้วยกัน มาประชุมปรึกษาหารือขอการทรงนำ และมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนไปเตรียมตัว สำหรับรายการในค่ำวันนั้น

A Bible school student that is from this  the village also joined  in the program. ในหมู่ บ้านนี้บังเอิญมีนักศึกษาพระคริสตธรรมที่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับนักศึกษา ที่มากับเรา เธอจึงร่วมประชุมและร่วมรายการกับเราด้วย

The program again started at 6 pm. รายการเริ่มต้นที่นี่อีกครั้งในเวลา หกโมงเย็น

Rev. Jeffrey gave speech of encouragement to the church. Rev. Jeffrey and his daughter were gifted singers. Every one enjoyed their singing. Thra Wright encouraged parents to read to their little children “101 Bible Stories”
อ.เจฟฟรีและลูกสาวเป็นนักร้องที่มีพรสวรรค์ ทุกคนชื่นชอบในบทเพลงที่เขาร้อง อ.เจฟฟรีและลูกสาวเป็นนักร้องที่มีพรสวรรค์ ทุกคนชื่นชอบในบทเพลงที่เขาร้อง อ.ไรท์ แนะน้ำให้ผู้ปกครองอ่าน101เรื่องในพระคัมภีรให้เด็กเล็กที่ยังอ่านเองไม่ได้ฟัง

Given out “101 Stories” to parents and children who could read Karen by Brother Williams Miller,  who had arranged this books for the Karen people. มอบ หนังสือเรื่องเล่าในพระคัมภีร์101เรื่อง ในภาษากะเหรี่ยงให้ผู้ปกครองเด็กเล็กในหมู่บ้านได้อ่านให้ลูกๆฟัง อ.วิลเลี่ยม มิลเลอร์ เป็นจัดเตรียมหนังสือนี้ให้ชาวกะเหรี่ยงได้อ่านในภาษาของตนเอง

Rev. Jeffrey and his wife Mrs. Faith prayed individually for the church members.

ศจ. เจฟฟรี และภรรยา(คุณเฟธ) ได้อธิฐานให้กับสมาชิกโบสถ์ที่ป่วยทีละคน

19 November 2009

At Plaw Po a couple of us stayed at the evangelist house which Christian brothers had prepared for the evangelist . Others stayed at elder Wah Dee’s and Shot Lwea’s parents house and some stayed at one Bible students parents house.

ที่หมู่บ้านปลอโพ สองคนในคณะพักที่บ้านพักผู้รับใช้ฯ ที่พี่น้องคริสเตียนในหมู่บ้านปลอโพสร้างไว้ให้ อ.ไรท์ ดี ส่วนคนอื่นพักที่บ้านผู้ใหญ่วาดิ, บ้านเชาะลแวป่า และบ้านหนึ่งในนักศึกษาพระคริสตธรรมที่เดินทางร่วมกับเรา

The Bible students with Thra Jeffrey played a skit called “Tah Thee Doh” mean Massenger of death

การแสดงของนักศึกษาพระคริสตธรรมกับอ.เจฟฟรี แลดงละครเรื่อง “ต่าซีโด่” แปลว่า ยมบาล

Pray for the sick.

After the program villager came to meet Thra Wright and talk about missions in the area
อธิฐานเผื่อผู้ป่วย หลังจบรายการ ชาวบ้านมาหาอ. ไรท์ และหารือเกี่ยวกับพันธกิจในพื้นที่

20 November 2009

Before we started our journey to Sipalah, Rev. Jeffrey, his family and some others started singing praise songs and many came together and fellowshiped together. After praying we started our journey for Sipalah.

ก่อนออก เดินทางไปหมู่บ้านห้วยน้ำขาว อ.เจฟฟรีและครอบครัวร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า และชาวบ้านก็เข้ามาร่วม หลังจากอธิฐานร่วมกันพวกเราก็ออกเดินทางไปหมู่บ้าน “สิพะแหล่” แปลว่าทุ่งกว้าง ชื่อภาษาไทยห้วยน้ำขาว

We arrived at Sipaleh at 1 pm. Our young students prepared food at the house of Thra Shew La who is another evangelist in that area.

เราไปถึงหมู่บ้านห้วยน้ำขาว นักศึกษาเตรียมทำอาหารในบ้านผู้รับใช้เก่าแก่อีกคนหนี่งชื่ออาจารย์ฉ่วยลา

After lunch we drove out to a nearby village called Kler Law Sah. There we have a piece of land which we bought about 20 years  ago. We checked the land and plan to prepare it to use it for evangelist work.

หลังจาก อาหารกลางวัน เราไปที่หมู่บ้านเคล่อลอแจ อยู่ไม่ไกลจากบ้านห้วยน้ำขาว ที่นั้นเมื่อยี่สิบปีก่อนเราซื้อที่ดินไว้หนึ่งแปลง และเราคิดว่าจะใช้ที่ดินแปลงนี้สำหรับพันธกิจในพื้นที่นี้

After lunch we drove out to a nearby village called Kler Law Sah. There we have a piece of land which we bought about 20 years  ago. We checked the land and plan to prepare it to use it for evangelist work

หลังจาก อาหารกลางวัน เราไปที่หมู่บ้านเคล่อลอแจ อยู่ไม่ไกลจากบ้านห้วยน้ำขาว ที่นั้นเมื่อยี่สิบปีก่อนเราซื้อที่ดินไว้หนึ่งแปลง และเราคิดว่าจะใช้ที่ดินแปลงนี้สำหรับพันธกิจในพื้นที่นี้

At  18:45 pm we started the service at Sipaleh church. เราเริ่มรายการที่หมู่บ้านห้วยน้ำขาวในเวลา 18:45 น.

The program started with the skid “Tha Thee Dho” by the Bible students.

ละครให้แง่คิดเรื่อง”ยมบาล” โดยนักศึกษาพระคริสธรรม

Explained the past twenty years in the village that has the connection of Rev. Jeffrey.เล่าเรื่องรายเมื่อยี่สิบปีก่อนเกี่ยวกับหมู่บ้านนี้กับอาจารย์เจฟฟรี

Beautiful song by Naw Annie.

เพลงเพราะๆจากแอนนี่

Skid about a child’s Obedience by Bible School Students.

ละครให้แง่คิดเรื่องความเชื่อฟัง โดยนักศึกษาพระคริสธรรม

Children watched the skit with much interest. เด็กๆชมละครด้วยความสนใจ
Rev. Tah Oo pastor of Sipalah church thanks to all guests . Rev. Jeffrey takes photos with old colleague twenty years ago
อาจารย์เจฟฟรีถ่ายรูปร่วมกับเพื่อนร่วมงานเมื่อยี่สิบปีก่อน

อาจารย์เจฟฟรีถ่ายรูปร่วมกับเพื่อนร่วมงานเมื่อยี่สิบปีก่อน

21 November 2009

Drove back to Mae Sa Riang, took the Bible students back to Christos Mission Bible School. เดินทางกลับไปส่งนักศึกษาพระคริสตธรรมที่แม่สะเรียง เพราะโรงเรียนใกล้จะเปิดเทอมแล้ว

22 November 2009

Rev. Jeffrey was given time to preach at Ban Pong Karen Baptist church. The same evening, we left for Changmai.

อาจารย์เจฟฟรีเทศนาที่คริสจักรแบ๊บติ๊สบ้านโป่งแม่สะเรียง เย็นวันเดียวกันเราเดินทางกลับสู่เชียงใหม่

Thanks to Holly De Land for her corrections