Omkoi Student Home helping mission 2009

 
 

Mission (พันธกิจ)

Ministry in the mountain
by
Isolated Karen Mission & Coffee hostel (Omkoi)
26th March 2009
 
As usual, now that the dry season is almost over evangelist leader Thra Wright Dee brought together Karen students who are strongly interested in evangelizing among the isolated Karens. One interesting person this time was Thra Robertson Bwa who came from Burma. They came together with Pastor Taw Soe, and his father in law who is also the elder of Maw Koh Kee Church together with 9 hostel students with their hostel father and the reporter of this article. We came together on March 25 at Tee Kay Kee.   เช่นเคย เมื่อถึงฤดูแล้งอาจารย์ไรท์ ดี จะออกไปประกาศในพื้นที่ห่างไกล ที่การเดินทางยากลำบากในฤดูอื่น ครั้งนี้มีผู้ที่มีใจในพันธกิจนี้ไปกับเขาด้วย ดังนี้ อาจารย์โรเบิร์ตสัน บวา, อาจาร์ยถ่อโซกับพ่อตา (ผู้เฒ่าขื่อหล่าป่า)แห่งบ้านมอโก้คี, เด็กนักเรียน 9 คนจากหอพักกาแฟ(อมก๋อย)กับพ่อบ้านและลูกชาย และผู้บันทึกการเดินทาง เรามารวมตัวกันที่หมู่บ้านทีเกะคีเมื่อวันที่ 25 มีนาคม
 

26th March  2009

The team started with prayer before starting. On the way they came across Mae Song Water fall which looks very beautiful. We arrived Wah Doh Klo Center at about 1:30 pm. During raining season it will be very difficult to go through this dust road.   การเดินทาง เริ่มต้นด้วยการอธิฐาน เราออกเดินทาง 8 โมงเช้า ผ่านน้ำตกแม่สอง 11:24 น. เป็นน้ำตกที่สูงพอสมควรในภาพเห็นแค่ช่วงเดียว เราไปถึงศูนย์ที่บ้านหว่าโด่โกร 13:30 น. เส้นทางนี้หากต้องสัญจรในฤดูฝน คงจะต้องคิดกันหนักหน่อยครับ
     
 
We started the program at 6 pm. having songs and some testimonies and finally adjourn at 8 pm.   เราเริ่มรายการประกาศพระกิติคุณที่หมู่บ้านหว่าโด่โกรเวลา 6 โมงเย็น มีการร้องเพลง, การแบ่งบันข่าวประเสร็ฐ, เล่าประสบการณ์ รายการจบลงในเวลา 2 ทุ่ม
     
 

27th March 2009

 

In the morning, we held the morning service before taking breakfast.

   
 

เช้าวันใหม่ อาจารไรท์ แบ่งปันพระคำของพระเจ้ากัลทีม และปรึกษาหารือ ก่อนอาหารเช้า

         
At 8:30 pm. some of the team members visited the oldest person(Grandpa E) in the village.  This family was the first family who has excepted Jesus Christ as their savior in this village for many years. Here we saw some Karen made objects that interested us.   เวลา 8:30 น. ส่วนหนึ่งของคณะไปเยี่ยมปู่อีและภรรยา ผู้อวุโสที่สุดในหมู่บ้านหว่าโด่โกร สองผู้เฒ่านี้ เป็นครอบครัวแรกที่เป็นต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และมั่นคงมาโดยตลอด. ที่บ้านผู้เฒ่าอี เราได้พบเห็นเครื่องใช้ไม้สอยหลายชิ้นที่ดูแล้วน่าสนใจ
 
 

Karen baskets, cattle bells, rat traps, Karen style kitchen

   
 

ตะกร้าสาน, กระดิ่งสำหรับคล้องคอวัว, กับดักหนู และ เตาไฟแบบชาวกะเหรี่ยง

         
   
 
About the time we returned home, he made more cattle bells.
Our Christian Center at Wah Doh Klo village.   Thra Robertson Bwa taught the students many new knowledge.
ก่อนที่เราจะกลับกัน ผู้เฒ่าอี ก็เริ่มทำกระดิ่งสำหรับวัวของเขาอีก   ศูนย์พันธกิจของเราที่หมู่บ้านหว่าโด่โกร   อ. โรเบิร์ทสัน แบ่งบันความรู้หลายอย่างให้เด็กนักเรียนที่เดินทางไปด้วยกัน
 
 
 

Our visit to Naw May Ghey (Dee Po Moh) and Dee Po Pah at They Kla village at 15:50 pm. The only Christian family in the village.

เวลา 15:50 น. ไปเยี่ยมครอบครัวของนาง นอว์แมแก ที่หมู่บ้านเส่กลา คริสเตียนครอบครัวเดียวในหมู่บ้าน

 
 
17:30 pm. visiting brothers and sisters at Ta Ler Kyo   เวลา 17:30 น. ไปเยี่ยมพี่น้องที่หมู่บ้าน ตาเลอโจ
 
Started program with showing movie about animals from Alaska   เราเริ่มรายการโดยการฉายวีดีโอเกี่ยวกับสัตวจากอลาสก้า
 

Encouraged by Thra Wright Dee, Pu Ku Lah Pah and Thra Robertson Bwa spoke to the villagers.   Thra Robertson Bwa is special gifted and have high interest to teach children in what ever he sees they needed.
หนุนใจชาวบ้านโดยอ.ไรท์ ดี, ผู้เฒ่าขื่อหล่าป่า, อ.โรเบิร์ตสัน   อ.โรเบิร์ตสัน มีความสามารถพิเศษและมีใจเป็นครูพร้อมที่จะสอนสิ่งที่เด็กๆขาด
 
Time for songs that bring messege เวลาสำหรับบทเพลงต่างๆที่สื่อถึงข่าวประเสริฐและพระกิติคุณ
   
 

Due to the generator failure, we had to   stop the program earlier.

 

Since our Wah Doh Klo Center doesn’t have enough space for bed, some of us spent the night as seen here.

คืนนั้นเครื่องปั่นไฟของเราเสีย เราจึงต้องจบรายการเร็วกว่าปกติ   เนื่องจากศูนย์ที่บ้านหว่าโด่โกรมีที่นอนไม่เพียงพอ พวกเราบางส่วนจึงนอนกันดังในภาพ
 

28th April 2009

We tried our best to fix our generator and  it worked again.   We visited our neighbor at the center Saw Hae Hser but he was not there. We met his wife and mother in law.
เราลองซ่อมเครื่องปั่นไฟของเราดู ในที่สุดเราก็แก้ไขปัญหาและใช้ได้อีกครั้ง   เราไปเยี่ยมนายแฮเชอ เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ศูนย์เผยแพร่พระกิติคุณหว่าโด่โกรของเรา แต่เราพบแต่ภรรยาและแม่ยายของเขา
 
Pastor Taw Soe and his father in law went earlier ahead of us to check on the next village.   When ever we had free time, Thra Robertson alway helped the youg students.

อาจารย์ถ่อโซกับพ่อตาออกเดินทางไปล่วงหน้าก่อนพวกเรา เพื่อไปเตรียมความพร้อมสำหรับหมู่บ้านต่อไปที่เราจะไป

  เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเวลาว่าง อ.โรเบิรต์สัน จะสอนเด็กๆ
 
 

Our coffee tree are not enough to distribute so villager still have to clear the land for another crop which need more sun.

   
 

เราไม่มีต้นกาแฟพอที่จะแจกให้ชาวบ้าน ชาวบ้านได้ปลูกกัน ชาวบ้านเองก็ไม่มีอาชีพอื่นให้เลือก จึงยังคงต้องเพปลูกพืชชนิดอื่นที่ต้องการแสงแดดมาก

 
In the afternoon, we left Wah Doh Klo and moved on to Baw Tho Luh where we use to post our evangelists. The weather was quite hot but children didn’t complain.   ช่วงบ่าย เราออกจากบ้านหว่าโด่โกร ไปยังบ้านบ่อโธ่หลู่ที่ผู้ประกาศ พระกิติคุณของเราเคยไปประจำอยู่ ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนมาก แต่เด็กเหล่านี้ไม่เคยบ่นเลย
 
We arrived Baw Tho Lu well at 14:52 Pm.. Due to the big number of students, we broke the front porch of our host. About 3 students slide slowly to the ground.   Our young students tried their song on the amplifier before dark.
เราไปถึง บ้านบ่อโธ่หลู่เวลา 14:52 น. ที่นั่นเด็กๆที่ไปกับเรา ไปนั่งอยู่รวมกันที่ระเบียงบ้านหลังหนึ่ง ทำให้ระเบียงบ้านหลังนั้นถล่มลงมาเพราะรับน้ำหนักไม่ไหว แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ   เด็กนักเรียนกำลังซ้อมกับเครื่องเสียง
 
Our program started immediately as the sun went down.   รายการของคณะเราเริ่มต้นขึ้นทันทีหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน
 
     
     
 

29th March 2009

Grandpa Ku Lah Pah prayed for a young boy who use to sleep walk at night.   Morning at Baw Tho Luh village
  Evangelist Punt was always at hard work cook for the group.
ผู้เฒ่าขื่อหล่าป่าอธิฐานเผื่อเด็กผู้ชายคนหนึ่ง ที่มักจะละเมอและเดินในตอนกลางคืน   บรรยากาศตอนเช้าตรู่ที่หมู่บ้านบ่อโธ่หลู่   ผู้ประกาศพระกิติคุณเปิ้ล รับหน้าที่กุ๊กของคณะ จึงยุ่งอยู่กับการทำอาหารเสมอ
 
We visit to encouraged a Christian family at Baw Thoh Luh village.  

เราไปเยี่ยมและหนุนใจครอบครัวคริสเตียนหนึ่งเดียวในหมู่บ้านบ่อโถ่หลู่

 
We left Baw Tho Lu at 9:20 am. and arrived Paw Blah Kee at 11:15 am.   เราออกจากหมู่บ้านบ่อโส่หลู่ 9:20 ไปถึงหมู่บ้านพอบล่าคี 11:15 น.
 
We started prepared the stage light and sound system as we always do.   จัดเตรียมเวทีการแสดงระบบไฟและเสียงของเรา
 
 
 

We started the program at 20:09 pm. and stopped at 21:58 pm.

รายการของเราเริ่มเวลา 20:09 น. และจบรายการลงในเวลา 22:00 น.

 

 

 

 

30 March 2009

 
 

Paw Blah Kee village is beautiful with beetle nut and  coconut plants.

หมู่บ้านพอ บล่า คี นี้ มีต้นหมากและต้นมะพร้าวมากกว่าหมู่บ้านอื่นๆ

 
 
 
 

Morning service and meeting as usual.

นมัสการและประชุมตอนเช้าเช่นเคย

 

 
 
 
 

We left Paw Blah Kee at 8:30 am and turned back to our Centre at Wah Doh Klo at 11:28 am

เราออกจากหมู่บ้านพอบล่าคี เพื่อกลับไปยังศูนย์ของเราที่บ้านหว่าโด่โกล

 
 
 
 

Young students got many valuable lessons from Thra Robertson in this trip

เด็กๆได้ได้รับความรู้ที่มีเป็นประโยชน์มาก จากอาจารย์โรเบิรต์สัน


We showed video “The Life of Christ” as the villagers requested.

เราฉายวีดีโอเรื่อง”ชีวิตพระเยซู” ตามคำของ

 
 

31 March 2009

 
 

Grandpa Kuh Lah Pah was requested by a villager who got pain in back muscle and leg and can not stand up.

คุณปู่ขื่อหล่าป่า อธิฐานเพื่อผู้ป่วยคนหนึ่งที่มีอาการปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ และไม่สามารถยืนขึ้นได้

 
 
 
 

The program started at about 6:30 pm. and stop at 20:53 pm.

รายการเริ่มเวลา 6:30 น.และสิ้นสุดงเวลา 20:53 น.

 
 
 

Pu(Grandpa) Kuh Lah Pah had gone through many religious experiences. He told the villagers how finally he found Christ.

คุณปู่ขื่อหล่าป่า เป็นผู้มีประสบการตรงเกี่ยวกับความเชื่ออื่นๆอย่่างลึกซึ้ง เขาเป็นพยานชีวิตว่า ทำไมในที่สุดเขาเลือกพระคริสต์

     
 

Grandpa Wright Dee, age 73, there is no retirement for him for God’s work

คุณปู่ไรท์ ดี วัย 73 ปี ไม่มีคำว่าเกษียรสำหรับเขาในงานรับใช้พระเจ้า

 

1 April 2009

     
Some children who had been in Tee Kay Kee hostel joined the nine who went out through this trip   เด็กๆที่ไปเคยอยู่กับหอพักที่เกะคี มาร่วมร้องเพลงกับรุ่นพี่ 9 คน ที่ร่วมทริปกับเรา
 
Our Coffee nursery at Tee Kay Kee that was taken care of by our representative   Victor and Cha Too Paw the couple who are taking care of coffee at Tee Kay Kee and will be hostel parents at  Coffee hostel(Omkoi).
โรงอนุบาลของเราที่บ้านทีเกะคี ดูแลโดยตัวแทนของเรา   อ.ตูตูและภรรยานางอิตา ตัวแทนของเราที่บ้านทีเกะคี และจะมาเป็นผู้ปกครองหอพักกาแฟ(อมก๋อย) ในปีการศึกษานี้(2009) เป็นต้นไป
 
Children collected fire wood to be used at Omkoi hostel. We realize that fire wood in Omkoi will cost more than gas or electricity.   The property we hired at Omkoi for a short time. (March 1, 2009)   We have already prepared the floor and the walls. We still have to work on two restrooms for boys and three for girls.( April 13, 2009)
เด็กๆขนฟืนสำหรับหอพักอมก๋อยของเขาในปีการศึกษาหน้า เราตระหนักดีว่า ต้นทุนของฟืนคงจะสูงกว่าค่าแก๊สและไฟฟ้าในอำเภออมก๋อย   อาคารที่เราเช่าชั่วคราวสำหรับหอพักของเรา (1 มีนาคม 2009)   13 เมษายน 2009 เราต่อเติมผนังและพื้นเสร็จแล้ว แต่ยังต้องสร้างห้องน้ำหญิง 3 ห้อง และชาย 2 ห้อง
 
We regret we are still short of coffee plants to distribute among the villagers. By planting coffee under the shade we still maintain the trees in the jungle, without destroying the trees and thus will hold on the water which mankind needs it badly. One thing that everybody in the village should see that they will never let fire burn the forest or big tree that their coffee trees are planted below.
เราเสียใจที่ไม่มีต้นกล้ากาแฟสำหรับแจกจ่ายให้ชาวบ้านอย่างเพียงพอ กาปลูกกาแฟเชิงอนุรักษ์นี้ ต้นไม้ใหญ่และป่าไม้ที่จะช่วยทำให้ผืนดินชุ่มชื่น ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำจะไม่ถูกทำลาย การปลูกกาแฟเชิงอนุรักษ ภายใต้ร่มเงาไม้ในป่านี้ ชาวบ้านเองจะไม่ยอมให้ไฟไหม้พื้นที่ป่าเหล่านั้นอย่างเด็ดขาด เพราะต้นกาแฟของเขาอยู่ในนั้น
 
Children from Coffee Hostel(Omkoi)
helping the mission
“I will sing a song”


March 2009
 
Children from Coffee Hostel(Omkoi)
helping the mission
“The only way”


March 2009