Mae Sa Riang December 2002

Visit Border Villages
in Maesariang area

Mr. William & friends from G.T.O.

December 2002
คุณวิลเลี่ยม มิลเลอร์เป็นผู้ที่มาบุกเบิกงานของ GTO (Global Tribal Outreach) คนแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2002 เดือนธันวาคม เราได้มีโอกาสไปยังเยี่ยมผู้รับใช้ฯ 8 คน ที่ทำงานกับอาจารย์ธนู และประจำอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ ตามแนวชาวแดน ซึ่งกลุ่มGTOได้ให้การสนับสนุนอยู่มาระยะหนึ่งแล้ว เพราะอยากจะไปดูความเป็น อยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ ที่การคมนาคมไม่สะดวกเหล่านี้ ว่าพอที่จะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง

การไปครั้งนี้ก็ไม่ได้ไปมือเปล่า อาจารย์วิลเลี่ยมได้หอบหนังสือข่าวประเสริฐที่กลุ่มGTOได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นภาษาปวากะญอ ไปแจกให้ชาวบ้านด้วย

ลินซี่ เป็นหนึ่งในคนหนุ่มที่อาสามาช่วยGTO ในยุคบุกเบิกในประเทศไทย

Mr. William Miller, serving under GTO (Global Tribal Outreach) in Chiangmai, Together we had opportunity to visit 8 evangelists who work with Pastor Thunu and being supported by GTO and Brother William for the past year, and also wanting to know the situation of evangellists and  villager’s this area.

He brought about ten boxes of books that GTO published in Karen language for free distribution.

Lindsey and Dale are youth volunteers  in pioneer age, serving under GTO in Thailnad.

จากการเล่าของชาวบ้านบริเวณนั้นบอกว่า เส้นทางนี้ไม่ค่อยปลอดภัย เพราะเป็นเส้นทางที่ผู้ขนยาเสพติดเคยใช้มาก่อน

เราจ้างช้าง 5 เชื่อกสำหรับขนหนังสือที่GTOได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นภาษาปวากะญอ และเพื่อให้คณะโดยสาร เพราะระยะทางที่ต้องเดินต้องใช้เวลาเดินถึง 10 ชั่วโมงนี้ พวกเราไม่เคยเดินมาก่อน

We were told that the route to this area is dangerous as it is frequently used by drug traffickers.

We hired 5 elephants for carrying books that GTO had published in Karen language and  for riding. Because of the distance which, at least 10 hours, and we’ve never walked before.

สหายวิลเลี่ยมวัย 60 ปีผู้นี้ อายุไม่ได้เป็นอุปสรรคเลย เพราะเขาเป็นคนที่ใจเย็นและแน่วแน่ในสิ่งที่เขาทำ

หลังจากที่เรานั่งโยกเยกบนหลังช้างตามจังหวะช้างเดินได้ 2-3 ชั่วโมงแล้ว พวกเราบางส่านเริ่มเปลียนใจ เพราะเราเริ่มคิดได้ว่า เหนื่อยจากการเดิน ดีกว่าไปถึงด้วยอาการปวดหลังปวดเอว

Brother William who is in his sixties, is cool and steady with the work he is doing. His old age is not hiden him to go this distant.

After 3-4 hours on elephant’s back swinging along with the elephant rhythm, they changed their mind and started to walk some because being tired from walking is better than being wet from elephant spray when we reach the village.

ในการเดินทางเที่ยวนี้ เป็นการไปในพื้นที่การทำงานของศจ.ธนู ผู้ที่มีบทบาทสำคัญมากผู้หนึ่งในพื้นที่อ.แม่สะเรียง จนถึงจ.แม่ฮ่องสอน ในวัย 70 ปีนี้ เขามีผู้รับใช้ฯในพื้นที่พิเศษ ที่ทำงานร่วมกับเขา ตลอดแนวชายแดน 8 ท่านด้วยกัน

ศจ. ธนู ถึงแม้จะได้เกษียณจากงานของสมาคมชาวกะเหรียงคริสเตียน(อ..แม่สะเรียง)ก็ตาม แต่เขาไม่เคยหยุดงานรับใช้ฯ และงานเขียนหนังสือของเขาเลย

We involves went together with our most important evangelist from Maesariang. Rev. Thunu  has some of his evangelists post  along the border area between Maesariang and Meahongsorn. In that  particular area, there are 8 evangelists who work in very difficult situation. Our companion in his seventies, Rev. Thunu had retired from his Maesariang Karen Christian Association work but never stoped evangelizing nor stoped writing  for his Christian work.

As we arrived at each evangelist working village, we were greeted by the songs and dances by the children by the bonfire.

ทุกหมู่บ้านมีผู้รับใช้อยู่ ในตอนกลางคืนเราจะรับการต้อนรับโดยการแสดงการร้องเพลงและการเต้นรำให้ผู้มาเยือนโดยเด็กๆในหมู่บ้าน

We showed movies, including the J film,  for villagers with a small projector. Brother William had prepared some gifts for the children and villagers.
Here, a women use the bamboo containers to fetch and keep water in the ancient style.
บางหมู่บ้านเราก็ได้ฉายภาพยนต์ให้ชาวบ้านได้ชมกันด้วยเครื่องฉายขนาดเล็ก คุณวิลเลี่ยมกำลังตรวจหนังสือที่จะแจกให้เด็กและชาวบ้าน ผู้หญิงคนนี้ยังใช้ภาชนะใส่น้ำที่ทำด้วยไม้ไผ่แบบโบราณอยู่
Seated around the round tables are Lyndsey and Dale, with Joe and William. Talked  together about the route for going next day. Hand drawing map that we used for this trip.
นั่งล้อมโต๊ะอาหารตามแบบปวากะญอ ซ้ายสุดคือ ลินซึ่, เดล, โจ, และอาจารย์วิลเลี่ยม ปรึกษากันว่าพรุ่งนี้จะไปหมู่บ้านไหนต่อ แผนที่ ที่เราใช้วางแผนการเดินทาง