GTO July 2009 (Matt)

พันธกิจ กรกฏาคม 2008

A mission on July 2008

Friend from the States (GTO)

Our friend Linsey called and informed us that his friends from the States wish to visit the kids in the mountain and wish to help build some thing for the hostel. They arrived on July 10, 2008. We left Chiangmai and drove to Tee Kay Kee village, Omkoi township, Chiangmai province. ลินซี่ เพื่อนเราแจ้งมาว่า กลุ่มเพื่อนของเขาจากสหรัฐฯประสงค์ที่จะมาเยี่ยมเด็กๆบนดอย และช่วยเรื่องการก่อสร้าง ให้กับหอพักเท่าที่ทำได้คณะนี้มาถึงเชียงใหม่เมื่อ วันที่ 10 กรกฏาคม 2008และเราออกเดินทางไปยังหมู่บ้านทีเกะคีเป็นหมู่บ้านแรกในวันเดียวกัน

10 July 2008

On the way we bought some cement bags We reached Tee Kay Kee at 22:37 pm.
ระหว่างทางเราแวะซื้อปูนซีเมนต์สามถึงสี่กระสอบ เราไปถึงหมู่บ้านที่เกะคีในเวลา สี่ทุ่มครึ่ง
At Tee Kay Kee we noticed that the boys hostel and part of the dining hall partially ready. Young people from GTO came an worked on part of the dining building. Due to the day and night rain, They could not finish the work and the villagers had to finish part of it. เมื่อ เราไปถึงที่เกะคีเที่ยวนี้ หอพักเด็กชายและโรงอาหารมีหลังคาเป็นกระเบี้องแล้ว (ก่อนหน้านี้เป็นใบตองตึงที่คลุมด้วยผ้าใบ) ทราบมาว่าเยาวชนจากกลุ่มจีทีโอได้มา เพื่อจะสร้างอาคารโรงอาหาร แต่เนื่องจากช่วงที่มา เป็นช่วงที่ฝนตกมากจนทำอะไรไม่ได้ ในที่สุดชาวบ้านบางส่วน มาช่วยกันจนได้โรงอาหารที่มีหลังคาเรียบร้องดังภาพ
When the team saw the kids played early in the morning they joined and played together with the kids. Because of the finished roof, We are happy that the kids can now dine under the shade.
เมื่อคณะเห็นเด็กๆเล่นกันอยู่หน้าหอพักในยามเช้า คณะส่วนหนึ่ง จึงเข้าไปขอร่วมเล่นกับเด็กๆด้วย เมื่อเราไปถึงครั้งนี้ เราได้เห็นเด็กๆเหล่านี้ได้รับประทานอาหาร ใต้โรงอาหารที่มีหลังคาที่มั่นคงแข็งแรง

12 July 2008

The aim of the group was to finish the unfinished building. We need to build two walls and we inform them that we need to arrange to bring up the cement block. Since we did not get any reply we had to go these without any cement block. We tried but we could not get any. So they had to make the walls using bamboo. ความประสงค์ของคณะนี้คือ ต้องการมา ต่อเติมกำแพงอีกสองด้านที่ค้างอยู่ให้เสร็จ เราได้แจ้งคณะนี้ว่า เราต้องการอิฐบล็อคและจัดส่งให้ไปถึงหอพักล่วงหน้าก่อน แต่ไม่มีคำตอบใดๆ เราจึงต้องก่อกำแพงโรงอาหารโดยใช้ไม้ไผ่เป็นโครงสร้าง
While the guys did heavy work the gals were working with the children ขณะที่คณะฝ่ายชายทำงานหนักอยู่ด้านนอก ฝ่ายหญิงก็ทำกิจกรรมกับเด็กๆ

While the guys worked on the cement work we and the boy students cut wood to build table with benches. We had been thinking on this for quite a while but did not start it. This is the good time to do.

ขณะที่คณะฝ่ายชายกำลังทำงานเกี่ยวกับการผสมปูนก่อกำแพงอยู่ เราและเด็กโตบาง ส่วนเริ่มเลื่อยไม้ เพื่อที่จะทำเก้าอี้และโต๊ะอาหาร เรามีความคิดนี้มานานแล้ว แต่ไม่ได้ทำสักที ครั้งนี้ถือว่าได้โอ กาสพอดี

In lunch time, the team members enjoyed giving out food to the children

เมื่อถึงเวลาอาหารกลางวัน คณะบางอาสาที่จะตักอาหารให้เด็กๆ

Children washed the stones and brought out to the team to work with เด็กช่วยกันล้างหินที่มีอยู่ แล้วขนไปยังที่ก่อสร้าง

Thra Wright Dee advised them how to make the wall without using cement block.

อ. ไรท์ ดี แนะนำกับคณะถึงวิธีการสร้างกำแพงโดยไม่มีอิฐบล็อก

In the same evening the children got the tables and benches to dine

เย็นวันเดียวกันนั้น เด็กๆมีโต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร

Activity with children in the evening กิจกรรมกับเด็กๆ ในเวลาค่ำ

July 13, 2008

The team rested on Sunday. Hostel boys wanted to play  together with the guys but they could not communicate due to the language barrier. คณะพักผ่อนในวันอาทิตย์ ส่วนเด็กผู้ชายบางส่วนต้องการเล่นกับคณะผู้ชาย แต่ก็มีอุปสรรคเรื่องการสื่อสารนิดหน่อย

July 14, 2008

Work started on Monday คณะเริ่มทำงานอีกครั้งในวันจันทร์

Now we have table and benches we need. We Also have walls all around. Now we do not worry about dogs and cows enter the kitchen at night

มื้อนี้เด็กๆมีโต๊ะและเก้าอี้สำหรับการรับประทานอาหาร, มีกำแพงทั้งสี่ด้าน ต่อไปนี้ปัญหาเรื่อสุนัข และวัวที่มาตอนกลางคืน คงจะหมดไป

Activities in the evening before go to bed กิจกรรมเวลาค่ำ ก่อนเข้านอน

July 15, 2008

The building for dining is ready but we do not have the doors. We continued our journey to Klerday village. โรงอาหารใช้ได้แล้ว เหลือเพียงประด้านหน้าและด้านหลังเท่านั้น แต่เราต้องเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านเคล่อเด(ซีแบร)
On the way we visited and prayed for the sick baby at Pah Lo Tah We reached Kler Day village at 18:44 hr.
ระหว่างทางเราแวะเยี่ยม และอธิฐานเผื่อเด็กทารกที่ป่วย ที่หมู่บ้านป่าโลท่า เราไปถึงหมู่บ้านเคล่อเดเวลา 18:44 น.

July 16, 2008

In the morning the Plor Po hostel father started growing coffee plants and the children enjoyed helping him. เช้าวันใหม่ พ่อบ้านหอพักปลอโพเริ่มปลูกกาแฟที่เรานำไปให้ ในบริเวณหอพัก และเด็กๆก็สนุกกับการช่วยเหลือเขา
Today it was Buddhist holiday. So the school also had the school holiday. The young ladies in the team taught the kids in the KlerDay hostel. Children from Plaw Po hostel also went an learned the there. วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชา เด็กๆได้วันหยุด สาวๆแยกตัวมาสอนเด็กๆที่หอพักเคล่อเด เด็กๆจากหอพักปลอโพก็มาร่วมด้วย
Yong men in the team build the trail that come down from the road to the hostel because it is very badly slipery during rain. หนุ่มๆในคณะ ช่วยกันสร้างทางเดินให้หอพักปลอโพ เพราะเมื่อฝนตกทางเดินช่วงนี้แฉะและลื่นมาก
In the evening we put on the light which we newly installed. The team distributed papers for putting on colour. ช่วงเย็นหลังจากเราติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างเสร็จ คณะได้แจกรูปภาพให้เด็กๆได้ระบายสีกัน
There Toby and Merwin prepared popcorn using kitchen pots and fire wood. ขณะนั้นโทบี้และเมอรวินได้เตรียมพ๊อพคอร์นให้เด็กๆ ด้วยหม้อแกงที่มีอยู่ในครัว และใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง
Team gave popcorn to the children after the activities หลังจากเสร็จกิจกรรมระบายสีแล้ว คณะก็เอาพ๊อพคอร์นมาเสริฟ์ให้เด็กๆได้กินกัน

July 17, 2008

Hostel father(La Ka)and the kids wake up at 5:30 every morning, prayed with them and started their morning work.

พ่อบ้าน(ลาคา)และเด็กๆตื่นตอนตีห้าครึ่งทุกวัน. นมัสการพระเจ้า แล้วก็เริ่มกิจวัตรประจำเช้า

Clean the house, clean the toilets, grow coffee plants that we brought. ทำความสะอาดบริเวณหอพัก, ล้างห้องน้ำ ปลูกกาแฟที่เรานำมาให้
Evangelist (Kay) taught songs and Karen when time was available. ผู้รับใช้ฯ(เก๊ะ)ที่ไปกับเรา สอนเพลง และภาษากะเหรี่ยงให้เด็กๆ เมื่อเวลาอำนวย
Coffee plants already full inside hostel compound. So we went up to another place to plant . Children came along us. หลังจากเราปลูกต้นกาแฟ ในบริเวณหอพักจนเต็มแล้ว เราก็ไปปลูกในพื้นที่ข้างเคียง เด็กๆซึ่งได้วันหยุดก็ตามพวกเราไปด้วย
Before leaving Plaw Po, villagers and visiter thanked one another. Took picture with Matthew who was this group leader on the way from Mae Tuen to Omkoi The Diesel price was 44.39 baht at Hang Dong, Chiangmai
ก่อนอำลาหมู่บ้านปลอโพ, ชาวบ้านและผู้มาเยือนขอบคุณซึ่งกันและกัน ถ่ายภาพคู่กับแมทธิว, หัวหน้าของทีมนี้ ราคาน้ำมันขณะนั้นที่อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 44.39 บาท