Holland Team 2011

 

De Willem Helpt (Holland)

in Omkoi

July 2011

เดือนนี้เป็นเดือนแห่งพระพร สำหรับหอพักกาแฟอมก๋อยอีกเดือนหนึ่ง เพราะก่อนหน้านี้มีเพื่อนจาก YFC จากตะวันออกกลาง มาช่วยสร้างห้องน้ำชายให้กับหอพักของเรา และวันนี้เพื่อนจาก YFC สหรัฐอเมริกา ก็กำลังสร้างห้องน้ำหญิงให้กับเราอีก  วันนี้เป็นวันที่พี่น้องเหล่านี้จะต้องเดินทางกลับแล้ว แต่ห้องน้ำที่เขาตั้งใจมาสร้างไม่เสร็จ เพราะว่าเวลาสำหรับกิจกรรมของทั้งสองกลุ่มมีไม่เพียงพอ  จึงต้องให้เป็นหน้าที่ของช่างที่ทั้งสองกลุ่มจ้างไว้ทำให้เสร็จต่อไป  ช่วงเวลาเดียวกันคริสตจักร  นิวโฮปของคุณไมเคิล ไอลีฟ ได้ให้งบประมาณสำหรับสร้างแท้งน้ำสำหรับหอพักกาแฟอมก๋อยอีก จึงทำให้ช่วงนี้มองไปทางไหนก็มีแต่การก่อสร้าง   This month is another month of blessing for the Omkoi Coffee Hostel. Previously, our friend from YFC Middle East came to help us build the boy’s restroom and today, friends from YFC USA are building the girl’s restroom for us. Today they have to go back, however the bathrooms they built are not finished yet due to the lack of time. So these projects will be completed by builders whom both groups have hired. Around this time, New Hope Baptist Church, GA gave us the funds for building a water tank for the hostel. Everywhere in the hostel compound we are seeing construction.
วันนี้เป็นวันที่คณะจากเดเวลเล็มเฮลท์ ประเทศฮอลแลนด์ จะมาถึงอมก๋อย และจะมาอยู่กับเราประมาณ สองอาทิตย์ คุณยอห์น บาร์ส เคยเป็นครูสอนที่สถาบั้นนี้มาก่อน  ก่อนหน้านี้คุณยอห์นเคยมาเที่ยวที่หอพักกาแฟอมก๋อยกับคุณเคทประมาณ 2 ครั้ง และเคยมาถามถึงความจำเป็นของหอพัก  ขณะนั้นเด็กส่วนหนึ่งของเราพักอยู่ในอาคารที่เราสร้างกันเองกับเด็กๆ และเมื่อเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งปี กำแพงและประตูของอาคารหลังหลังนั้น  เริ่มมีรอยแยกและไหวไปมาทุกครั้งเมื่อเราเปิด-ปิดประตู เราต้องบอกเด็กๆให้ระมัดระวังในการเปิด-ปิดประตู คุณยอห์นเห็นว่ามีความจำเป็นจริงๆ สำหรับความปลอดภัยของเด็ก จึงประสานไปยังเพื่อนๆของเขาที่ประเทศฮอลแลนด์  จึงเกิดโครงการอาคารสองชั้นหลังนี้ขึ้นมา โดยลำพังแล้วเราไม่เคยคิดที่จะมีอาคารขนาดใหญ่แบบนี้มาก่อน   Today friends from De Willem Helpt, Holland, arrived in Omkoi and they will be staying with us for two weeks. Mr. Jan Baars has taught at this academy before. Mr. Jan had visited the Omkoi Coffee Hostel a few times prior with Ms. Kate and AAI Team and had asked about the needs of the hostel. At that time some of hostel children were staying in the building that we had built by ourselves. A year later, the walls and door began to crack and separate from each other and shake every time we would open and close the door. Jan saw this as a safety hazard for the children so he contacted his friends in Holland and thus began the Two Storage Building Project. We would not have been able to build such a huge building by ourselves.

วันนี้เป็นสุดท้ายที่เพื่อนๆจาก YFC สหรัฐอเมริกาจะอยู่กับเราที่อมก๋อย สำหรับรายงานที่เพื่อนจากYFC ที่มาช่วยสร้างห้องน้ำให้กับหอพักกาแฟอมก๋อยนั้น ผมจะต้องเขียนแยกอีกบันทึกหนึ่ง เพราะว่ามีรายละเอียดมากเช่นกัน

 

Today is the last day that the Team YFC will stay with us in Omkoi. I will write a separate report later about the work the YFC team has done.

ก่อนเพื่อนๆจาก YFC จะกลับประเทศของตน ในช่วงเช้าของวันนี้ เราได้ถ่ายรูปร่วมกัน Before our friends from YFC left Omkoi, we took a group photo.


หลังจากเพื่อนจากYFC สหรัฐกลับไปแล้ว เด็กๆก็ทำงานต่อตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์เด็กๆจึงสามารถช่วยงานได้  After our friends from YFC USA left, on Saturday, the children continued the work assigned to them.

ช่วงบ่ายของวัน เพื่อนๆจากฮอลแลนด์ก็เดินทางมาถึงอมก๋อยโดยรถประจำทาง หลังจากจัดการเรื่องที่หลับที่นอนให้คณะเรียบร้อยแล้ว  ช่วงเย็นเป็นเวลาสันทนาการ นำโดย คุณเคท. คุณทิพย์ และ คุณยอห์น

 

This afternoon our friends from Holland arrived in Omkoi by bus. After settling in, it’s time for diversion (games & activities) led by Kate, Tip, and Jan.

 
   

10 July 2011

เราเตรียมห้องประชุมของหอพักให้เป็นที่นอนสำหรับคณะฝ่ายหญิง  ส่วนคณะฝ่ายผู้ชายนั้น เราเช่าบ้านข้างๆหอพักให้เขาอยู่ เช้าวันนี้คุณเคทและคุณทิพย์ ทำอาหารมื้อเช้าให้คณะจากฮอลแลนด์และเด็กๆในหอพักได้รับประทานกัน   We prepared our meeting room for girls to sleep and we rented a house for the boys. Kate and Tip prepared breakfast for both Holland’s team and hostel’s children.
 

อาคารที่หลังนี้(๑) เป็นอาคารที่เด็กผู้หญิงของหอพักนี้เคยยพักมาก่อน ในขณะที่เรารื้อหอพักไม้ไผ่หลังแรกของเราที่ผุพังนั้นออก และกำ ลังสร้างเป็นอาคารคอนกรีตแทน  เมื่อชั้นล่างของอาคารคอนกรีตสามารถเข้าไปอยู่ได้แล้ว เด็กผู้หญิงก็ย้ายเข้าไปพักที่นั่น ส่วนเด็กผู้ชายที่เคยพักอยู่หน้าห้องพักของผู้ดูแลหอพัก  จึงสามารถย้ายเข้ามาพักในอาคารหลังนี้

 

Our hostel girls had stayed in this building (Building 1) while we were tearing down our first rotten bamboo building and constructing the concrete building (Building 2). After the ground floor of the first two-story building (B. 2) was completed, the girls moved in. The boys then moved from the front of the hostel parent’s house to this old building(B. 1)

แต่เนื่องจากอาคารหลังนี้เป็นอาคารที่เด็กๆสร้างกันเองโดยเฉพาะในส่วนของกำแพง  เมื่อเวลาผ่านไปปีกว่าๆ กำแพงก็เริ่มแยกจากเสาและวงกบประตู เมื่อเราเปิดปิดประตูจะสังเกตเห็นว่ากำแพงไหวไปมา


A year after we built this building (B.1), the walls began to separate from the posts and door frames. We could see the walls shake when we opened and closed the door.

จริงๆแล้วทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายต่างผูกพันกับอาคารหลังนี้มาก  เพราะเมื่อเราแจ้งกับเขาว่า ให้ย้ายไปอยู่ในอาคารใหม่ เด็กๆไม่ค่อยอยากจะย้ายเท่าไหร่ บางคนเคยถามว่าขออยู่ต่อได้ไหม่ แต่วันนี้ก็มาถึงแล้ว อาคารหลังนี้จะต้องถูกรื้อออกเพื่อสร้างอาคารที่แข็งแรงกว่า,ใหญ่กว่า  และใช้ประโยชน์ได้มากกว่า การนมัสการพระเจ้าร่วมกันกับพี่น้องชาวฮอลแลนด์ ในวันนี้ จึงเป็นการใช้อาคารหลังนี้เป็นครั้งสุดท้าย Actually both the boys and the girls were very attached to this building. When we told them to move to the new building, they did not want to. Some of them asked, “Can we continue staying here?” But the day has arrived that this building has to be torn down to construct a stronger, bigger building to meet our needs.

วันนี้ครูอาร์ท,  หนึ่งในอาจารย์สี่คนที่มากกับนักเรียนชาวฮอลแลนด์ ได้ให้ข้อคิดและหนุนใจเน้องๆในหอพัก

Today Mr. Art, one of four teachers who came with the Holland students, gave a word of encouragement to our hostel children.
ทั้งครูและนักเรียนชาวฮอลแลนด์ มาที่นี่เพื่อมาทำงานจริงๆ หลังจากอาหารกลางวัน พวกเขาจึงขอทำงานทันที   Both teachers and students from Holland came here to work seriously. After lunch they asked to work immediately.
คณะ นี้มาก็เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่(B.3) แทนอาคารหลังเก่า(B.1)  ฉะนั้นอาคารหลังเก่านี้จะต้องรื้อออกก่อน เราถึงจะสร้างอาคารใหม่ได้ ทั้งหญิงทั้งชายทำทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย แต่เนื่องจากพี่น้องฮอล แลนด์มีจำนวนมากกว่าเนื้อปริมาณงานในเวลานี้  ผมจึงขอให้ไปช่วยทำห้องน้ำที่พี่น้อง YFC สหรัฐทำค้างอยู่
This group came to build the new building (B.3) so we had to tear down the first building in order to build the new one. Both boys and girls did everything they were assigned but since there were more people than work, I asked some of them to resume the unfinished work from the YFC USA group.
ส่วนน้องๆในหอพัก ผมขอให้ผสมปูนกับทราย แล้วนำมาใส่ในกระสอบปุ๋ย  จากนั้นก่อเรียงทำเป็นกำแพงขึ้นมาทางด้านหลังอาคารหอพัก ที่เป็นพื้นที่ลาดลงไปยังร่องน้ำ  เพื่อที่ว่าหลังจากถมดินแล้วหอพักจะได้พื้นที่ราบแทนพื้นที่ลาดชัน เพราะหอพักอมก๋อยมีพื้นที่น้อยมากจริงๆ As for the hostel children, I asked them to dry mix just cement and sand and place them in sacks and take them to the place where we want to make the wall and then stack these sacks as a wall close to the ditch and then fill it in with dirt to create more space for the hostel since our space is limited.
การทำกำแพงกระสอบนี้เราไม่ได้มีงบประมาณใดๆเลย  แต่ถ้าหากผมไม่ทำ พื้นที่ที่จะสร้างห้องน้ำชายหญิงก็ไม่พอ เพราะว่าอาคารขนาด 8 x 16 เมตรจะถูกสร้างขึ้น และพื้นที่ของเราก็จำกัด ขณะเดียวกัน เพื่อนที่ตั้งใจมาช่วยเรา บางครั้งก็จะไม่มีงานทำ เพราะงานบางอย่างไม่สามารถทำพร้อมกันทั้งหมดได้  และงานบางอย่างบางคนก็ทำไม่เป็น พี่น้องชาวฮอลแลนด์บางคนจึงมาถามผมว่าต้องทำอะไรบ้าง งานทำกำแพงคอนกรีต เพื่อปรับระดับหน้าดินนี้ จึงเป็นงานสำรอง ไว้รับมือกับเพื่อนที่ต้องการทำงาน We did not have the funds to make this sack wall. However if hadn’t, we wouldn’t have enough land to constuct the 8×16 meter building for the boys and girls bathrooms. At the same time, friends who intended to help us didn’t have any work and they came to me and asked what work I would have for them to do. The sack wall behind the bathroom became the spare project for those who needed work.
ใน กระสอบสีขาวทีเห็นนี้ มีทรายและปูนที่ผสมคลุกเคล้ากันแล้ว กระสอบแต่ละชั้นจะถูกตอกด้วยเหล็กเส้นเพื่อช่วยยึดกันไว้  เมื่อฝนตกลงมา หรือเมื่อกระสอบเหล่านี้เปียก มันก็จะแข้งตัวขึ้นมาเอง  เศษอิฐบล๊อกที่แตก ขยะ ดินหรือทรายที่ไม่เป็นที่ต้องการ ถูกเอามาถมพื้นที่ระหว่างห้องน้ำกับกำแพงกระสอบนี้  เพื่อให้พื้นที่หลังห้องน้ำเสมอกัน และเป็นที่ตากผ้าของน้องๆในหอพักได้ There is sand and cement mixed in each sack.  Then they are nailed together with iron rods to hold them together. When it rains or when the sacks get wet, it will harden itself.  We filled the area in between the toilets and this wall with things that are not needed such as brick block, garbage, sand, and soil to make the ground level.  The children can use this area to dry their clothes.


ในขณะที่เราให้ช่างปูนที่เราจ้างทำงานอยู่  ผมบอกน้องๆผู้ชายในหอพัก ให้มาดูและเรียนรู้ว่าเขาทำอย่างไร จากนั้นผมให้ผมให้น้องผู้ชายบางคนที่เรียนรู้ได้เร็ว ลงมือปฏิบัติในส่วนที่เขาพอจะทำได้ While the workers are plastering the walls, I had some of the hostel boys study how to do the plaster work. Then I asked some of the boys who learn quickly to try plastering.
 
   
11 July 2011
 
เนื่องจากผมรู้มาว่าถนนที่เราเคยสัญจรผ่านไปมาเมื่อก่อน  จะถูกปิดเร็วๆนี้  ซึ่งจะทำให้รถที่ขนวัสดุก่อสร้างไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างได้อีก ต่อไป ผมจึงต้องเริ่มสร้างทางเข้าออกใหม่ของเราเอง เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินต่อไป
Since I knew that the entrance way we have been using would be closed soon, we would have to make our own entrance way in order to continue the construction.  This would allow trucks to bring materials into the construction area.
ในโอกาสที่เพื่อนๆมาเพื่อช่วยด้วยแรง  ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย  ผมจึงขอให้เพื่อนๆเหล่านี้ช่วยให้ช่วยสร้าง  ทางเข้าออกเส้นใหม่ให้หอพักกาแฟอมก๋อย
When friends came to volunteer their energy (which is not a common occurrence), I asked them to help make the new entrance way for Omkoi Hostel.
ผมขอให้น้องๆช่วยกันทำในส่วนค้างอยู่และที่น้องๆพอทำได้  แต่ในส่วนที่เราทำไม่ได้จริงๆ เราก็ต้องจ้างช่างให้มาทำให้เรา
The children helped with what they could for the constructing of the bathrooms, but some things we will have to ask the builder to do.
   
   
หลังอาหารเย็นพี่น้องฮอลแลนด์มีกิจกรรมสันทนาการร่วมกับเด็กในหอพัก

After dinner, the Holland Team began recreational activities.

13 July 2011

วันนี้ผู้รับเหมายังไม่ได้มาดูและวัดพื้นที่การก่อสร้าง  เราจึงไม่รู้ว่าจะช่วยขุดหลุมเสาตอหม้อให้ตรงไหน  ผมจึงต้องให้พี่น้องจากฮอลแลนด์มาช่วยขุดทำทางไปก่อน  และอีกส่วนหนึ่งผมก็ขอทำงานก่อบล๊อกห้องน้ำหรือฉาบปูน

  The builder hasn’t come to measure the construction site yet so we did not know how or where we should dig the holes for the posts. Instead, I asked the group to help make the entrance way; the other group I asked to lay block and plaster walls.
กิจวัตรของพี่น้องชาวฮอลแลนด์กลุ่มนี้ ช่วงเช้าเขาจะมีการประชุมร่วมกัน จากนั้นมีกิจกรรมของกลุ่มย่อยอีก ประมาณ 10 โมงเช้าจึงเริ่มลงมือทำงานจนหมดวัน ส่วนเด็กๆหอพักต้องไปโรงเรียนประมาณ 7:45 น.  และกลับมาจากโรงเรียนประมาณ 4 โมงเย็น จากนั้นเด็กๆก็จะมาช่วยกันทำในสิ่งที่พวกเขาทำได้ จนถึงเวลาอาหารเย็น     The Holland team meets every morning and then divides into smaller groups. Around 10:00am, they begin working until the end of the day. The hostel students go to school at 7:45am. and return at 4 pm. The children join in, helping with what they can do.  

 14 July 2011

เนื่องจากผู้รับเหมายยังไม่ได้มาดูพื้นที่ก่อสร้าง  เพราะเราไม่ได้บอกวันเวลาที่แน่นล่วงหน้ากับผู้รับเหมาแต่เนิ่นๆ  คุณยอห์นจึงบอกผมว่านักเรียนของเขาบางคนต้องการไปถางหญ้าให้  ที่โครงการอาหาร วันนี้เราจึงแบ่งกำลังกันเป็นสองกลุ่ม   The builder still did not come to see the construction site yet since we hadn’t told him the exact date to begin construction.  Jan told me that some of the group would like to chop grass at the food project so today we divided the team into two groups.
ที่โครงการอาหารขณะนั้น ยังมีต้นข้าวในนาคั่นบันไดอยู่   At the Food Project, the Catholic’s gardener had planted rice in the rice field.
หลังจากที่พื้นคอนกรีตถูกทุบออกหมดแล้ว  เด็กๆก็มาช่วยเก็บเหล็กเส้นที่หลงเหลืออยู่ในทราย   After the concrete floor was broken out, the children collected the iron bars in the sand.
ช่วงนี้เป็นหน้าฝน เมื่อฝนตกหนัก จะมีน้ำหยดลงมาจากหลังคาเด็กผู้ชายที่นอนอยู่ชั้นบนจะรู้ดีว่าจะต้องเว้นช่องว่างตรงไหน   Now it is rainy season and when the heavy rains come, the roof leaks. The boys know all the spots where they have to make room to catch the water.

15 July 2011

เราเพิ่งมารื้ออาคารหลังเก่าออกเมื่อวานนี้  ผู้รับเหมายังไม่ได้มากำหนดตำแหน่งที่จะขุดหลุมตอม่อ คณะจากฮอลแลนด์จึงยังทำอะไรไม่ได้ จึงหันมาถามผมว่าจะทำอะไรดี  ผมจึงต้องหางานอย่างอื่นให้ทางคณะจากฮอลแลนด์ได้ทำกัน   We just demolished the old building yesterday and the constructor has not determined where to dig the holes for the foundation posts. The team asked me what they should do so I had to find other work for them.
วันนี้เราจึงแบ่งกำลังออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มแรกทำงานที่หอพัก และกลุ่มที่สองไปถางหญ้าที่โครงการอาหาร   Today I divided the team into two groups again. The first group worked at the hostel and the second group went to chop grass at the Food Project.
เช่นเคยหลังจากเด็กๆเลิกเรียนแล้วก็มาช่วยงานในส่วนที่ทำได้
As usual, after children come back from school, they help what they can
ตาน้ำเล็กๆนี้เป็นจุดกำเนิดความคิดเรื่องบ่อปลาในโครงการอาหาร   This spring, I had the idea to have a fish pond in Food Project’s garden.
 
Yan & Kate
16 July 2011
ช่างที่เพื่อนจาก YFC จ้างไว้สำหรับทำห้องน้ำ มาปูกระเบื้องห้องน้ำ
The builders, whom YFC have hired, are laying tile in the restrooms.
ดินที่ได้จากการปรับพื้นที่เพื่อทำที่จอดรถ  เราเอามาถมที่หลังห้องน้ำของเรา วันนี้เป็นวันเสาร์เด็กๆจึงช่วยงานได้ทั้งวัน   We took the dirt from the area where we were making car parking to fill in the area behind the restrooms. Today is Saturday so children can help work the whole day.
   
วันนี้ผู้รับเหมามาตีกรอบพื้นที่การก่อสร้าง  และกำหนดจุดการขุดหลุมสำหรับเสาตอม่อแล้ว  คณะจากฮอลแลนด์จึงแบ่งกำลังบางส่วนไปขุดหลุมเสาตอม่อ   Today the constructor came and marked the perimeter of the construction area and determined the locations to dig foundation post holes. Team Holland then divided into groups to dig these holes.
หลังจากเพื่อนๆลองขุดหลุมเสาตอม่อไประยะหนึ่ง  เขาจึงรู้ว่าพื้นดินตรงนี้ไม่ใช่ดินธรรมดา แต่เป็นแผ่นหินที่เครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่ไม่สามารถขุดได้ เราจึงต้องไปปรึกษากับผู้รับเหมา จากนั้นผู้รับเหมาจึงติดต่อไปยังรถแบคโฮ แต่เมื่อรถแบคโฮมาดู ก็ปฏิเสธที่จะขุดให้ และบอกกับเราว่ารถแบคโฮไม่สามารถขุดหลุมบนแผ่นหินธารได้  สุดท้ายแล้วผู้รับเหมาต้องใช้เครื่องเจาะหินมากขุดด้วยตัวเอง   After attempting to dig the holes for a while, they discovered the ground was too rocky to dig with the tools we had, so we needed to consult with the constructor. The constructor contacted the backhoe tractor, but after he saw the project, he refused to do it saying that the backhoe cannot dig holes in rocky ground. Finally, the constructor had to dig these holes with an air hammer by himself.

17 July 2011

วันนี้เป็นวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดของเพื่อนจากฮอลแลนด์เช่นกัน เราจึงตกลงกันว่าจะไปเที่ยวที่น้ำตกวังควายเผื่อก  ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 30นาที   Today is Sunday and it is Team Holland’s holiday as well. We agreed to go to Wang Kwai Puak waterfall, which is a 30-minute drive by truck.
   
 
   
   
 
   
ช่วงเย็นจะมีการนมัสการร่วมกัน เนื่องจากเราไม่มีห้องประชุม เราจึงใช้พื้นว่างหลังหอพักของเราเป็นที่ประชุม   In the evening we worshipped together. Since we did not have a meeting room, we used the area behind our hostel.

 18 July 2011

 19 July 2011

เพื่อนๆจากฮอลแลนด์บอกกับเราว่า  ต้องการไปเยี่ยมน้องๆที่หอพักกาแฟมอเคล่อคี  ซึ่งเป็นอีกหอพักหนึ่งที่เราเริ่มต้นปีเดียวกับหอพักที่อมก๋อย จริงๆแล้วเดือนนี้เป็นฤดูฝน การเดินทางไปที่หมู่บ้านมอเคล่อคีไม่ใช่เรื่องง่าย  เพราะเมื่อถนนลูกรังเปียกฝนมันจะอ่อนตัวลง โดยเฉพาะช่วงที่เป็นทางชันถนนจะเละและลื่น เพราะล้อรถต้องตะกุยขึ้น บ่อยๆเข้าก็จะกลายเป็นร่องลึก และกลายเป็นถนนดินโคลนในที่สุด   Team Holland informed me that they would like to visit Maw Kler Kee Hostel which is another hostel that we founded the same year as the hostel in Omkoi. Actually this month is still the rainy season so it is not easy to go to Maw Kler Kee village. When the dirt road gets wet, it becomes muddy and it is especially difficult for a vehicle to climb the steep roads. 
จริงๆ้แล้วผมรู้ว่าไม่ง่ายนักที่จะไป  เพราะไม่แน่ใจว่าจะมีรถไปหรือไม่ การเดินทางอาจจะลำบาก และความสึกหรอของรถก็สูงด้วย แต่เมื่อเพื่อนๆตั้งใจแล้ว และผมดูกำลังคนที่จะเข็นรถ กรณีที่รถติดหล่มก็มีจำนวนเพียงพอและใจสู้ที่จะไป ผมจึงจัดให้     I knew that it would not be easy to make this trip and I was not sure that I could find a truck to go because it is hard on the truck. But they still had intentions of going, so I counted the number of passengers and checked if they were willing to push the truck if we happen to get stuck in the mud.
   
   
เมื่อเรามาถึงหมู่บ้านกล่อปอ เราทราบว่ารถยนต์ไม่สามารถไปต่อได้ เพราะข้างหน้ามีดินสไลด์หลายแห่ง แม้แต่รถมอเตอร์ไซด์ยังลำบากที่จะไป   When we arrived at Klaw Paw village, we knew that we could not go farther by truck because it was difficult for even a motorcycle to make the trip.
   
   
   
พวกเราเดินจากหมู่บ้านกล่อปอจนถึงหมู่บ้านมอเคล่อคี ใช้เวลา 1 ชั่ว โมง 40 นาที   Walking from Klaw Paw village to Maw Kler Kee village took 1 hour and 40 minutes.
ขดลวดหนามเหล่านี้เราได้รับความช่วยเหลือจาก เพื่อนของคุณฟรีแฮม เมทสเจอร์ เพราะเมื่อปีที่แล้วเราไม่มีรั้ว วัวจึงมากินข้าวโพดที่เราปลุกไว้จนหมด   We received these barbed wires from Mr. Friedhelm Metzger’s friends. Last year we did not have a fence and the cows came and ate all of the corn we had grown.
ปลาดุกที่เราเลี้ยงไว้กินได้แล้ว   ป่าที่เราปล่อยให้ฟื้นก็เริ่มฟื้นตัวแล้ว
We can now eat the cat fish we have been feeding. The forest we had left to recover now is now flourishing.  


หลังอาหารเย็น น้องๆที่หอพักร้องเพลงให้พี่ๆจากฮอลแลนด์ได้ฟังกัน แล้วพี่ๆจากฮอลแลนด์ก็เล่นกับน้องๆ   After dinner the Maw Kler Kee children sang for Team Holland, and then they played together.
   
   
   
ผมไม่ทราบมาก่อนว่า  ในกระเป๋าที่พี่ๆจากฮอลแลนด์หิ้วมานั้นมีของเล่นมาฝากให้น้องๆด้วย   I was unaware that Team Holland brought toys and gifts for Maw Kler Kee children in their backpacks. 

 20 July 2011

เมื่อคืนนี้ฝนตกตลอดทั้งคืน  ผมกังวลว่าดินจะสไลด์มากขึ้นและอาจจะและเราอาจจะปิดถนนสัญจรของเรา   Last night it rained the whole night and I was concerned that it may have caused a landslide over the roads.
กำหนดการของเราวันนี้คือ ต้องกลับให้ถึงอมก๋อย หลังจากเด็กๆมอเคล่อคีไปโรงเรียนกันหมด และหลังจากคณะรับประทานอหารเช้า เวลา 10.00 น. เราเดินเท้าออกเดินทางจากหมู่บ้านมอเคล่อคีกลับไปยังหมู่บ้านกลอปอ   Our plan today is to return to Chiang Mai after Maw Kler Kee’s children go to school.  After our breakfast at 10 am, we walked from Maw Kler Kee village back to Klaw Paw village.
ต้นกล้ากาแฟที่เราเพาะไว้เหล่านี้ หวังว่าฤดูฝนหน้าเราน่าจะปล่อยลงดินได้
We hope we can plant these baby coffee trees next rainy season.
เมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านแม่ตื่น ผมแวะกลับมาที่อู่ เพื่อมาปั๊มกรองโซล่าสั่งซื้อไว้จากในเมือง  เพราะเมื่อวานทางอู่ไม่มี ปั๊มโซล่าของโตโยต้า จึงใส่ปั๊มโซล่าของยี่ห้อื่นให้ผมใช้ชั่วคราว     Yesterday I came to this garage where ordered a new diesel filter pump from town because they did not have a Toyota filter pump so I had to borrow a different kind. When we arrived at Mae Tun today, I returned to the garage to have the correct pump installed. 
เมื่อสังเกตที่หม้อน้ำรถยนต์  มีร่อยรอยพัดลมตีใส่หม้อน้ำ เป็นเพราะบางจังหวะในทางวิบาก เราต้องขับลุย อย่างแรง รอยต่อที่ขายึดหม้อน้ำจึงหลุดออก  I saw the fan had been hitting the radiator. Some of the time we had to drive by force, so the welding joint on the radiator had become disconnected.

21 July 2011

เช้าวันรุ่งขึ้นที่อมก๋อย เราได้กลิ่นน้ำมันดีเซล เด็กๆมาบอกเราว่าถังน้ำมันรั่ว  กรณีนี้ถังน้ำมันอาจจะโดนกระแทกหรือโดนหินกระเด็นใส่ ส่วนยางเส้นหนึ่งก็โดยหินบาดลึกมาก วันนี้เป็นวันพักผ่อนของคณะฯ  แต่อาจารย์อาร์ทกับนักเรียนก็กรุณามาล้างรถให้   The next morning at Omkoi, we were all smelling diesel fumes. The children came and told me that my truck’s tank was leaking. The diesel tank must have been bumped by something or was hit by a stone. One of tires was cut quite deep by a stone. Today is a holiday for the team, but Mr. Art and some students were kind enough to wash the truck for me.

22 July 2011

ประตูเหล็กที่ช่างทำห้องน้ำทำผิดรูป ถูกดัดแปลงทำเป็นบันได    The steel from the bathrooms that the builder made into the wrong shape has been converted into a ladder.
สาเหตุ ของความผิดพลาดนี้ก็เพราะช่างที่เราจ้างไม่ใช่มืออาชีพ เพราะผู้รับเหมามืออาชีพจะไม่รับทำงานแบบทำเป็นบางส่วนแล้วหยุดแล้วให้มาทำ ต่ออีก แต่นี่เป็นกิจกรรมซึ่งคณะของ YFC กำหนดมาแบบนี้ เราจึงได้ช่างที่ไม่ใช่มืออาชีพจริงๆมาทำ
The reason for this mistake was because we couldn’t hire a professional to do this project. Most professionals prefer to do all the construction by themselves, but this was an activity of YFC Team.
สาเหตุที่เรายกเลิกการใช้ประตูเหล็กนี้ก็เพราะทั้งวงกบและประตูเหล็กที่ช่าง ทำขึ้นเข้ากันไม่สนิท เพราะไม่ได้มุมฉาก ประตูบางบานเข้ากรอบวงกบได้แต่มีช่องที่มองเข้ามาเห็นในห้องน้ำได้ ช่องด้านบนไม่เท่ากับช่องด้านล่าง และช่องว่างบางจุดก็กว้างเกินไปจนกลายเป็นประตูปิดไม่สนิท การที่จะทำให้ประตูเหล็กแคบลงหรือปรับไปตามรูปวงกบก็ไม่ใช่เรื่องง่าย หรือการที่จะทำให้วงกบบิดไปตามรูปของประตูที่ทรงบิดเบี้ยวก็ไม่ง่าย การใส่กลอนล๊อกด้านในและที่จับประตูต้องเชื่อมเหล็กปะดูเลอะเทอะไปหมด ดูไม่เข้ากับกระเบื้องที่ทาง YFC เตรียมไว้ให้กับเราซึ่งดูดีมาก ผมจึงตัดสินใจถอดวงกบและประตูเหล็กออก แล้วซื้อประตูไม้และวงกบไม้ใส่แทน นี่ทำให้งบฯสร้างห้องน้ำบานปลาย แต่เพื่อให้ห้องน้ำดูดี สมกับที่ YFC ตั้งใจมอบให้หอพักนี้ ผมจึงตัดสินในเปลี่ยนเป็นประตูไม้ทั้งหมด นี่ก็เป็นบทเรียนว่า หากไม่จ้างมืออาชีพมารับเหมางานตั้งแต่แรกจะทำให้เราเสียเวลาและงบฯบาน ปลายออกไป   The reason I decided against this iron door and frame was because the doors could not be closed completely. The angles were not correct and there were gaps between the door and the frame. Adjusting the steel door and the frame would not be easy to do. Some of the hinges were on the inside and some were on the outside. They were not compatible with the tiles that YFC bought for us so I decided to replace all the steel frames and doors with wooden ones. We learned that by not hiring a professional constructor from the beginning wastes our time and funds.
 อีกบทเรียนหนึ่งที่ต้องระวังในอนาคตก็คือ การก่อกำแพง หากเราก่อไม่ตรงแล้ว งานฉาบจะเปลืองปูนมาก เพราะจะต้องใช้ปูนหนากว่าปกติ เพื่อให้กำแพงเรียบ ขณะที่ก่อเองก็สูญเสียปูนมากกว่าปกติ ปูนที่ผสมเอาไว้บางครั้งก็ใช้ไม่หมดจะต้องทิ้งไป อย่างโครงการห้องน้ำนี้เราใช้ปูนมากกว่าปกติ เพราะต้องเป็นการฉาบที่ต้องแก้งานก่อบล็อกที่เอียงไปเอียงมาไปด้วย โครงการต่างๆในอนาคต ผมจึงต้องระวังเรื่องเหล่านี้ให้มากขึ้น หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าอาจจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นได้    Another lesson we will remember in the future is to be sure that the cement blocks are straight when building walls otherwise it takes a lot of extra cement to create a smooth, level wall.

คณะจาก YFC ตะวันออกกลาง ที่มาสร้างห้องน้ำชายให้ก่อนหน้าที่ เพื่อนจากฮอลแลนด์จะมา   This is the YFC Middle East team who came to build the boys’ bathroom before Team Holland arrived.

การทำกำแพงกระสอบเพื่อถมที่ด้านหลังหอพัก ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายไม่น้อย  หากเราไม่ถมที่ด้านหลังของหอพักนี้ ฐานรากของห้องน้ำนี้ก็จะไม่เสมอกัน ถึงแม้เราจะได้แรงงานมาช่วยฟรี แต่ทราย, ปูนและกระสอบเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่น้อยเลยสำหรับเรา  ขณะนั้นไม่มีใครรู้  เพราะไม่ได้เป็นงานที่เขาตั้งใจจะมาทำ แต่เมื่องานสร้างตึกสร้างไม่ได้ ผมจึงต้องเตรียมงานใหม่ขึ้น เพื่อไม่ให้เพื่อนๆที่ตั้งใจมาช่วยต้องว่างงาน

Making the sack wall behind the hostel created some extra expenses. If we wouldn’t have leveled this area, the foundation for the bathrooms would not be level. Although we have free man power, the sand, cement, and sacks still cost a lot for us. At the time nobody knew but it was not the project that I had intended for them to do. Since the building could not be constructed as planned, I had to provide other work for them.

   
   

 23 July 2011

24 July 2011

Team De Willem Helpt from Holland
ผมขอให้เพื่อนๆตัดส่วนหนึ่งของโครงหลังคารที่เรารื้อถอน และเคลื่อนย้ายมาไว้อีกมุมหนึ่งของบริเวณหอพัก เพื่อป็นหลังคาของห้องครัวและที่ล้างจาน ที่เราคิดว่าเราอาจจะสร้างในอนาคต   I asked a friend to move this roof frame to the other side of the hostel to be the roof for our kitchen and sink that we hope to build someday. 
วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เด็กๆและพี่ๆจากฮอลแลนดจะได้อยู่ด้วยกัน เพื่อนๆจากฮอลแลนด์จึงจัดงานปาร์ตีเล็กๆ ในค่ำคืนนั้น เสียดายที่ผมไม่ได้ไปร่วมด้วยจึงไม่มีภาพมาฝาก Today was the last day that the Omkoi children and the Hollandaise will be together, so the group held a small party in the evening. Unfortunately, I didn’t join that party so I don’t have any pictures.

25 July 2011

 

หลังจากเพื่อนจากฮอลแลนด์เดินทางกลับ  อาจารย์วิลเลี่ยมและเพื่อนๆจากองค์กร จีทีโอ ผู้ที่สนับสนุนรายแรก ผู้สนับสนุนหลัก และสนับสนุนจนถึงปัจจุบันนี้ เดือนละ 25,000 บาท หากคุณวิล เลี่ยมมีโอกาส ก็จะมาเยี่ยมและหนุนใจเด็กๆที่นี่ สำหรับหอพักอมก๋อยและมอเคล่อคี  ถึงแม้จะไม่เพียงพอสำหรับหรับเด็กจำนวนประมาณ 70 คน แต่ด้วยพระคุณของพระเจ้าในปี 2555 นี้เป็นปีที่สี่ของหอพักทั้งสองแห่ง โปรดระลึกถึงเราในคำอธิฐานของคุณ  เรายังต้องการพันธมิตรเพื่อให้พันธกิจนี้ดำเนินต่อไปได้ และสามารถช่วยเหลือน้องๆที่ต้่องการโอกาสในการคึกษาได้เพิ่มขึ้น Mr. William Miller from GTO arrived this evening after the team from Holland departed. He tries to visit both hostels when he gets a chance. GTO is our first and main supporter with 25,000 baht a month for both the Omkoi and Maw Kler Kee hostels for three years. Although it was not enough cover the all expenses for approximately 70 children, we know that only by the grace of God were we able to come through the third year. This year, 2012, will be the fourth year for both hostel ministries so please join us in prayer for this year. Our goal is to continue to help more children, so we need more alliances to join hands.

26 July 2011

วันนี้เหลือแต่น้องๆในหอพัก และเด็กๆมีเวลาเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็น เพราะต้องไปโรงเรียน ผมให้น้องๆผู้ชายเก็บรายละเอียดของของสี ตามมุมที่ลูกกลิ้งเข้าไปไม่ถึง  และทาสีหน้าต่างและวงกบของอาคารที่เขาพักอยู่  ส่วนน้องๆผู้หญิงก็ให้เช็ดกระจกบานเกล็ดที่เลอะจากการทาสีอาคาร   Today it’s only the hostel children here, but they only have time to help in the morning and evening because they have to go to school. I asked the boys to touch-up the paintjob and also to paint the window frames. Some of the girls cleaned paint off the windows.
     

 27 July 2011

เรารื้อห้องน้ำชายออก  เพื่อปรับพื้นที่ตรงนี้สำหรับสร้างห้องครัวของเราในอนาคต อีกเหตุผลหนึงก็คือ เพราะเราไม่มีที่วางโครงหลังคาเก่าที่เรารื้อออกจากอาคารเก่า   We demolished boys zinc toilet to prepare the area for our kitchen in the future. Another reason for the construction of a kitchen is because we have no place to put the old roof that we removed from the old building.
เนื่องจากเพื่อนบ้านของเรา  จำเป็นต้องทำรั้วด้านที่เราเคยสัญจรมาก่อน เราจึงจะไม่มีที่จอดรถและทางเข้าออกอีกต่อไป ผมเห็นว่าพื้นที่ด้านที่ติดถนนนี้ ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร จึงคิดว่าถ้าเป็นที่จอดรถจะเกิดประโยชน์กว่าที่เป็นอยู่   Since our neighbors needed to make their fence on the side we have been using as a vehicle entrance, we no longer have an entrance way or car parking. The land beside the road hasn’t been used for anything yet, so I think we will use it as car parking.
แต่ใต้ที่ลาดชันตรงนี้ไม่ใช่ดินธรรมดา  แต่เป็นซากคอนกรีตชิ้นใหญ่และหนักมาก แรงงานของคนคงทำไม่ไหว เพราะเราได้ลองมาแล้ว ผมจึงจ้างรถแบคโฮมาขุดพื้นที่ลาดชันตรงนี้ เรายังต้องจ้างรถหกล้อให้ไปทิ้งซากคอนกรีตเหล่านั้นให้เราอีกด้วย The area where we plan to construct a new car parking has many large pieces of concrete beneath it. Man power can not move them as we have tried already. I will have to hire a backhoe to adjust this slope area and also a truck to remove the concrete from our hostel.
ปัญหาต่อมาของเราคือ  ถนนที่เราทำไว้นั้นรถขนวัสดุก่สร้างไม่สามารถขึ้นข้างบนได้ เพราะยังดินยังอ่อนอยู่ สำหรับทริปนี้เราทำได้เพียงเท่านี้ Our next project will be building a new driveway for trucks to access the construction site. The one we have now the ground is too soft.  This is all we were able to do for this trip.

“Increase your talent”

Omkoi Coffee Hostel

  

 

Thanks to Marybeth Good for her corrections

Jungle-Joe