Donation 2009

Donation 2009

December 2009

We are thankful to our sister Nonglak who offered to the hostel students noodles on December 6, 2009 ขอบคุณพี่นงลักษณ์ที่มาทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเด็กๆที่หอพักกาแฟอมก๋อย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2009

December 2009

We thank friends from Chinese Baptist Church Chiangmai for sending gifts for Coffee Hostel (Maw Kler Kee) and Coffee Hostel (Omkoi) as Christmas presents. We gave the Clothes do not fit with children to villagers.

ขอบคุณคริสจักรจีนแบ๊บติสท์เชียงใหม่ สำหรับเสื้อผ้าที่มอบให้กับ เด็กๆหอพักกาแฟอมก๋อย และ่หอพักกาแฟมอเคล่อี เป็นของขวัญวันคริสต์มาส ส่วนที่เด็กๆใส่ไม่ได้ เราได้มอบให้กับชาวบ้านที่ขัดสนต่อไป

December 2009

We also thank Khun Luang Lumlertkit very much for collecting clothes that are still good and send them from Hadyai to Chiangmai for kids as well as the adults.

ขอบคุณคุณล้วง ล้ำเลิศกิจ ที่ส่งเสื้อผ้าสภาพดีมาจากอำเภอหาดใหญ่ มาให้กับเด็กๆ และชาวบ้านที่ขัดสน

December 2009

We are also grateful to Mrs. Joan Eubank for providing the Maw Kler Kee Coffee Hostel with pots, pans, kettle and utensils.

ขอบคุณอาจารย์โจน ยูแบงค์สำหรับที่ได้เตรียม เครื่องครัวเหล่านี้ให้หอพักกาแฟ(มอเคล่อคี)

We are grateful to our friends from GTO who visited our hostel at Maw Kler Kee and left for the students school bags, warm clothes and played together with the kids.

As for the hostel at Omkoi, they provided blankets which the students need greatly.

ขอบคุณเพื่อนๆจากองค์กร จีทีโอ ที่ไปเยี่ยมหอพักกาแฟมอเคล่อคีและมอบกระเป๋านักเรียน เสื้อกันหนาว และเล่นเกมส์ต่างๆกับเด็กๆที่นั่น

ส่วนหอพักกาแฟอมก๋อยนั้น คณะจากองค์กร จีทีโอ จัดเตรียมผ้าห่มซึ่งจำเป็นมากสำหรับอากาศที่อมก๋อย

December 2009


We also thank Mr. Brian Lavender for sending Medicine to the Coffee Hostel(Maw Kler Kee) and Coffee hostel (Omkoi) some medicine.
ขอบคุณ มิสเตอร์ไบรอ้น ลาเว็นเดอร์  สำหรับยาสามัญประจำบ้าน สำหรับหอพักทั้งสองแห่งDecember 2009

We also thank Freedom through Learning(South Korea) for providing Pens, Pencils, divider for school use together with pencil sharpeners across the sea for Coffee Hostel (Omkoi) and Coffee Hostel (Maw Kler Kee) hostel.

ขอบคุณองค์กร Freedom Through Learning ที่ส่งอุปกรณ์การเรียนข้ามทะเลจากประเทศเกาหลีใต้ ให้หอพักกาแฟอมก๋อย และหอพักกาแมอเคล่อคี

December 29, 2009

We also thank Freedom Through Learning for providing Whiteboard, Pens, Pencils, sharpeners for Coffee Hostel (Omkoi) and Coffee Hostel (Maw Kler Kee) hostel.

ขอขอบคุณองค์กร Freedom Through Learning ที่มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆในหอพักกาแฟ(อมก๋อย) และหอพักกาแฟ(มอเคล่อคี)

December 1, 2009

Thank you Mr. Brian Lavender from Freedom Through Leaning and Daejon Christian International School (Republic of Korea)  for the school equipments to the children at Coffee Hostel(Omkoi) and Coffee Hostel (Maw Kler Kee) ขอ ขอบคุณ คุณไบรอัน ลาเวนเดอร์ จาก Freedom Through Learn และโรงเรียนนานาชาติ แดจอน คริสเตียน(เกาหลีใต้) ที่มอบอุปกรณ์การเรียนให้เด็กๆในหอพักกาแฟ(อมก๋อย) และหอพักกาแฟ(มอเคล่อคี)

Whiteboard markers, whiteboard duster, geometry kits covered with candies and greeting card from students at Daejon Christian International School (South Korea)

ปากกา, ไวท์บอร์ด,  แปลงลบการดาน, อุปกรณ์กาเรียนเลขาคณิตโรยหน้าด้วย ลูกกวาด และ การ์ดอวยพร จากนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ แดจอน คริสเตียน(เกาหลีใต้)

October 2009

Pastor William Miller at GTO left for us a box of The 101 Bible Stories books. We distributed to teacher, evangelists hostel children and to all who wanted them.

อาจารย์ วิลเลี่ยม มิลเลอร์ มอบหนังสือเรื่องเล่า 101เรื่องในพระคัมภีร์ 1 กล่อง เราแจกให้ผู้ประกาศพระกิติคุณ หอพักนักเรียน, และผู้ที่ต้องการ

September 30, 2009

Thank you Creation Church (Bangkok) and Khun Panachai for donating clothes to us for ditribution to our hostels and unprivilege children

ขอขอบคุณคริสจักรครีเอชั่น(กรุงเทพฯ)และคุณปณชัย ที่บริจาคเลื้อผ้ามาให้หอพักของเราและเด็กๆที่ขัดสนอื่นๆด้วย

June  2009

We thank Mr. Prateep Dee who gave away medicine to Maw Kler Kee Coffee Hostel
We thank Mrs. Evelyn Dee who gave away food to Maw Kler Kee Coffee Hostel
ขอบคุณ คุณประทีป ดี สำหรับอาหารที่มอบให้หอพักกาแฟมอเคล่อคี
ขอบคุณ คุณเอ็ฟเวลลีน ดี สำหรับอาหารที่มอบให้หอพักกาแฟมอเคล่อคี

June  2009

We thank Isolated Karen Mission for providing Omkoi Coffee Hostel children with umbrellas

ขอบคุณ Isolated Karen Mission สำหรับร่มที่มอบให้กับเด็กๆในหอพักกาแฟอมก๋อย

March 20, 2009

Isolated Karen mission bought Pots, pans and utensils (plate and spoon) for coffee hostel(Omkoi)

ขอบคุณ Isolated Karen Mission สำหรับเครื่องครัวที่จำเป็นเหล่านี้

February 13, 2009

We thank Khun Noppadol & Friends who gave away medicine to Plaw Po hostel and Tee kay Kee hostel.

ขอบคุณคุณนพดลและเพื่อนสำหรับยาสำหรับหอพักทีเกะคีและหอพักปลอโพ

February 5, 2009

After Mr. Friedhelm Metzgers medical team from IPHC had finished their mission, they left all their blankets to the children at Plaw Po hostel. หลังจากที่ คุณฟรีแฮม เมทซ์เจอร์ กับคณะที่มาทำพันธิกจบริการตรวจสุขภาพของชาวบ้าน ในหมู่บ้านห่างไกลแล้ว ได้บริจาคผ้าห่มที่ใช้แล้วให้เด็กๆที่หอพักปรอโพ

February 13, 2009


These three elders were driven away from the village because they had become Christians.  This old man is blind(Da De), his wife is deaf(Do Koh) and his wife’s sister is abnormal(Naw Paw Gaw).

Dave & Caral Engle

University of Nations Hawaii, USA

We are very grateful to these people who donated for these old people for rice

Dave & Carol Eagle Feb. 2009
1,200
Baht
Dave & Carol Eagle Sep. 1, 2009
1,200
Baht
Dave & Carol Eagle Oct 1, 2009
1,200
Baht
Dave & Carol Eagle Nov 1, 2009
1,200
Baht
Dave & Carol Eagle Dec 1, 2009
1,200
Baht

We are very grateful to these people who contributed for Metal Drum Coffee’s missions

Donor Date Baht
Noreen Dee(Joyce) May 27, 2009 5,000
Noppadol & friends August 20, 2009 600
Noppadol & friends September 1, 2009 600
Noppadol & friends September 23, 2009 300
Noreen Dee(Joyce) Oct 16, 2009 700
Khun Yotsawan Opatwisai Oct 16, 2009 1,000
Timothy & Stephany (Australia) Nov 10, 2009 3,000
Pastor Jeffrey (Austalia) Nov 10, 2009 3,000
D’or Karen Organic coffee(Joyce) Dec 1, 2009 460

Mountain View Team /GTO

Dec 29, 2009 17,000