กาแฟคั่วไทย คุณภาพเยี่ยม อาราบิก้า100% เชียงใหม่

กาแฟไทยแท้ๆ  คุณภาพดี ของเชียงใหม่  อาราบิก้า100% กาแฟมโหระทึก กาแฟไทยแท้ๆ คุณภาพดี ของเชียงใหม่  อาราบิก้า100% กาแฟมโหระทึก

 

Metal Drum Coffee
 

กาแฟ มโหระทึก

 

กาแฟคั่วไทย คุณภาพ อาราบิก้า100% เชียงใหม่

กาแฟไทย คุณภาพ อาราบิก้า100% เชียงใหม่ กาแฟมโหระทึก

 

 

 กาแฟอร่อยเชียงใหม่ กาแฟมโหระทึก

    กาแฟคุณภาพเชียงใหม่ กาแฟมโหระทึก
 
If you are a real coffee drinker we are pleased to service you with our quality coffee, which we have carefully selected from our nurseries to roasting. Should you search for quality coffee you’ll not regret for trying our coffee.   หาก คุณเป็นคอกาแฟ หรือ เปิดร้านกาแฟอยู่ และมีลูกค้าเป็นคอกาแฟแท้ๆ เรายินดีบริการท่านด้วยกาแฟคั่วคุณภาพของเรา ที่เราดูแลตั้งแต่การปลูกจนถึงการคั่วอย่างพิถีพิถัน(ปลอดสารเคมี) ถ้าคุณเป็นนักแสวงหาโปรดลองกาแฟของเรา

 

 

Every cup of Metal Drum Coffee, you are helping us to preserve the forest and helping disadvantaged children in Northern Thailand to receive education.
 
ทุกแก้วของกาแฟมโหระทึก คุณมีส่วนช่วยเราในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในภาคเหนือของประเทศไทยให้มีโอกาสทางการศึกษา
 

 

Save the forest, save the people (ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้)