กาแฟอินทรีย์ไทย ใส่ใจทุกขั้นตอน เชียงใหม่

 กาแฟคั่ว กาแฟสด หอม รสเยี่ยม  กาแฟอินทรีย์ ใส่ใจทุกขั้นตอน เชียงใหม่   กาแฟคั่ว กาแฟสด กาแฟอินทรีย์ หอม รสเยี่ยม ใส่ใจทุกขั้นตอน เชียงใหม่   กาแฟคั่ว กาแฟสด กาแฟอินทรีย์ หอม รสเยียม ใส่ใจทุกขั้นตอน เชียงใหม่

 

Metal Drum Coffee
 

กาแฟ มโหระทึก

 
 

กาแฟอินทรีย์ไทย ใส่ใจทุกขั้นตอน เชียงใหม่

กาแฟคั่ว กาแฟสด กาแฟอินทรีย์ ใส่ใจทุกขั้นตอน เชียงใหม่

 

 

If you are a real coffee drinker we are pleased to serve you with our quality coffee, which we have carefully selected from our nurseries to roasting. Should you search for quality coffee you’ll not regret for trying our coffee.   หาก คุณเป็นคอกาแฟ หรือ เปิดร้านกาแฟอยู่ และมีลูกค้าเป็นคอกาแฟแท้ๆ เรายินดีบริการท่านด้วยกาแฟคั่วคุณภาพของเรา  ที่เราดูแลตั้งแต่การปลูกจนถึงการคั่วอย่างพิถีพิถัน(ปลอดสารเคมี) ถ้าคุณเป็นนักแสวงหาโปรดลองกาแฟของเรา

 

 

Every cup of Metal Drum Coffee, you are helping us to preserve the forest and helping disadvantaged children in Northern Thailand to receive education.
 
ทุกๆแก้วของกาแฟมโหระทึก คุณมีส่วนช่วยเราในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในภาคเหนือของประเทศไทยให้มีโอกาสทางการศึกษา
 

 

Save the forest, save the people (ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้)